Workshop Wikken en wegen

Soms kun je de gevolgen van een besluit niet direct overzien. Als niets doen geen optie is en een overhaast besluit nadelig kan uitpakken, kun je gaan wikken en wegen. Het mooie daarvan is dat je dan (samen) kleine stapjes zet en daarop reflecteert. Vanuit die beweging werk je aan een gefundeerd oordeel en kom je tot gedragen besluiten. In mijn blogs in dubio staan en de menselijke maat lees je hier meer over.