Agenda

Sinds 2003 geef ik workshops en cursussen over de ontwikkeling van de ziel, cultuurontwikkeling en sociale kunst. Het zijn thema’s die ik ook in blogs en artikelen uitwerk. Vanuit mijn achtergrond als architect geef ik lezingen over oude en nieuwe mysterieplaatsen en hun (beoogde) invloed op de cultuur.

Heb je interesse in een bijeenkomst in jouw regio of binnen jouw organisatie, neem dan contact met me op.

Agenda 2022

23 januari        start cursus Metamorfosen van het zielenleven in Amersfoort

15 februari      effect van geest-herinneren – workshop (besloten kring)

3 april             lezing over de gotiek (besloten kring)

15 mei             start cursus De reis van de held in Zutphen

Agenda 2021

5 september     cursus Metamorfosen van het zielenleven in Zutphen

11 oktober       lezing over de gotiek (besloten kring)


Vanwege de Coronacrisis waren er in 2020 geen bijeenkomsten. Impressies van in 2019 gehouden inleidingen, workshops en cursussen:

  • Botsende waarden, uitgewerkt in diverse inleidingen en workshops, impressie in Vriendenmagazine ISVW december 2019, blz 9;
  • Workshop Karakteriseren en verbeelden, Terugblik in Vriendenmagazine ISVW december 2019, blz 10;
  • Workshop Passend handelen in groepen op symposium ‘Droom, deel en doe’ van Stichting Dialoog. Foto-impressie van middag.

Overzicht van alle activiteiten in 2019.