Kennisuitwisseling

Sinds 2003 verzorg ik lezingen en workshops over thema’s als identiteitsontwikkeling, sociale kunst, levenskunst en het realiseren van je (kern)waarden. Dit najaar geef ik een workshop op het door Stichting Dialoog georganiseerde symposium ‘In dubio staan’. De folder is nog niet gereed maar via de link kun je je nu al voor het symposium opgeven.

Kennis kun je het best samen met anderen verbreden. Ik participeer(de) ik in de volgende werk- en studiegroepen:

  • Page (2010 – nu). In deze interculturele studiegroep lezen en bespreken we boeken over filosofie en levenskunst. Columns die ik aan de besproken boeken wijdde zijn Op het ritme van ons hart en De opstand van de massamens;
  • Scheppen van ontwikkelingsruimte (2010 – 2012). De uitwisseling met vrienden leidde tot interactieve presentaties voor een ruimer publiek over het zoeken naar balans tussen groei en ontwikkeling, vrijheid en verbondenheid, schenken en ontvangen;
  • Vernieuwing van het rechtsleven (2008 – 2012). Onze onderzoekthema’s waren: het realiseren van je waarden, deugdethiek en het vinden van de goede balans tussen stof (materie) en vorm (geest), ‘ik’ en ‘de ander’. Het leidde tot reeks conferenties, workshops, artikelen en presentaties, onder meer in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. Meer over recht in relatie tot balans lees je in Ubuntu: ik ben omdat wij zijn
  • Planetenkwaliteiten (2001 – 2004). In een interdisciplinaire werkgroep bespraken we hoe we die planetenkwaliteiten in ons werk hanteerden. Mede dankzij deze bijeenkomsten durfde ik mijn onderzoeksresultaten naar buiten te brengen. Het leidde tot een interview, presentaties en een paar artikelen. Een enkele keer noem ik een paar planetenkwaliteiten expliciet. Een voorbeeld vind je in Gaan we de winst verzilveren?