Kennisuitwisseling

Sinds 2003 verzorg ik lezingen en workshops over crisis en opstanding (vaak rond Pasen), sociale kunst, actief recht en identiteitsontwikkeling.

12 april 2017, ‘Sociale kunst’ in Zeist 

Als gastspreker van de Sociale Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap sprak ik over de verdiepte luistervaardigheid die we nodig hebben om complexe situaties echt te begrijpen en de bezonnenheid die nodig is om vervolgens genezend te kunnen ingrijpen. Op mijn presentatie volgde een open gesprek. De vragen die me daar gesteld werden, inspireerden me bij het schrijven van een artikel over westerse meditatie voor Antroposofie Magazine.

19 februari 2017  ‘Verbinden of Verbreken’, bij de ISVW in Leusden

Op deze druk bezochte, inspirerende bijeenkomst gaven drie vrienden van de ISVW een presentatie over het thema verbinden en verbreken. Een impressie van deze bijeenkomst vind je in de rubriek ‘Leusdens dagboek’, op bladzijde 5 van het vriendenmagazine ISVW. Een samenvatting van mijn presentatie staat in Verbinden of verbreken.

 

Activiteiten in werkgroepen:

In werkgroepen kun je samen met anderen je kennis van een bepaald onderwerp uitdiepen. De afgelopen jaren ondernam ik op dit gebied de volgende activiteiten:

Oprichter van de werkgroep ‘Scheppen van ontwikkelingsruimte’ (2010 – 2012). Het leidde tot een interactieve presentatie.

Lid van de werkgroep ‘Vernieuwing van het rechtsleven’ (2006 – 2012). Het leidde tot werkconferenties, workshops, artikelen en presentaties over waardenbetrokken handelen, deugdethiek en de vernieuwing van het rechtsleven op scholen.

Oprichter van de werkgroep ‘Planetenkwaliteiten’ (2001 – 2004). Het leidde tot een presentatie van mijn onderzoeksresultaten, een interview en een paar artikelen.