Symposia, workshops, lezingen

Sinds 2003 verzorg ik workshops en lezingen over levenskunst, sociale kunst en de daarmee samenhangende thema’s als identiteitsontwikkeling, de omgang met dilemma’s, crises en conflicten. Heb je interesse in een workshop of lezing voor je team, neem dan contact met me op.

2 november 2018        Symposium ‘In dubio staan” in Driebergen

We kijken terug op een inspirerend symposium. Peter Blom, CEO van de Triodos Bank, vertelde hoe hij in zijn werk met dilemma’s omgaat. Plenair en in werkgroepen oefenden de deelnemers hoe ze in onzekere situaties, luisterend naar hun gevoel, stappen konden zetten. Onder de link vind je de tekst die ik voor de deelnemers aan mijn werkgroep ‘Wikken en wegen’ schreef. Het symposium is georganiseerd door Stichting Dialoog.

9 januari 2019              Voordracht en gesprek: “Het scheppen van ruimte” in Zeist

Organisator: Antroposofie in gesprek. De bijeenkomst duurt van 17.30 tot 21.30 en staat open voor mensen die zich verbonden voelen met de sociale impuls van de antroposofie. Informatie over de inhoud van mijn voordracht vind je via de link. Heb je belangstelling, mail me dat dan.