Welkom

Sinds een paar weken volg ik de jaarcursus De Toekomst van de Aarde van Bastiaan Baan. Het thema raakt en boeit me. Tegelijkertijd roept het belangrijke vragen op. Welke bijdrage kunnen wij aan de toekomst van de Aarde leveren? Wat kan ik zelf doen?

Levend met die vragen, merkte ik dat vrijheid en passie belangrijk zijn. Het vraagt innerlijke vrijheid, fantasie en techniek om je waarden te verwezenlijken, maar zonder passie gebeurt er niets. De energie om daadwerkelijk in actie te komen, ontlenen we aan het enthousiasme voor het beoogde resultaat. Aan het vuur van onze liefde. Ik wil hier een aantal blogs aan wijden. De eerste heet onze koninklijke toekomst.

Zelfs in gevangenschap of tijdens een lockdown, kun je vrijheid ervaren. In het lentenummer van Vrije Opvoedkunst vind je mijn artikel over het verwerven van innerlijke vrijheid.

8 april 2021