Welkom

Wij moderne westerlingen zijn goed thuis in de dagelijkse, concrete werkelijkheid. Onze natuurwetenschap staat op een hoog peil en ons technisch vernuft ontwikkelt zich nog dagelijks. Vanuit die verworven nuchterheid kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat mensen ooit met goden wandelden. Tegelijkertijd vertellen mythen ons dat dit lang geleden wel degelijk het geval was. We kunnen dit natuurlijk afdoen als magisch denken of als kinderlijke fantasie, maar we kunnen er ook uit afleiden dat onze manier van waarnemen en denken zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Datzelfde geldt voor ons voelen en handelen. Parallel daaraan werden veel van de traditionele verbindingen met de goden, de medemens en de Aarde verbroken. Zonder zulke zinvolle verbintenissen staat ieder van ons als individu alleen. Tegenover een harde wereld vol dingen. Arm en berooid van zin zoeken velen hun geluk in bezit, in genot of in een vlucht vooruit. De effecten van ons gedrag op flora, fauna en medemens zijn desastreus. Gaan we zo door, dan vernietigen we de grondslagen van ons bestaan. 

Dit sombere perspectief verandert direct als we ons huidige, op de dode materie gerichte denken doelbewust tot leven wekken. Medeleven en wilskracht openen het graf van ons denken en brengen daarin de geest tot opstanding. De drie oefeningen uit de grondsteenspreuk van Rudolf Steiner vormen hier een solide hulpmiddel bij. Voer je ze regelmatig uit, dan verbind je je doelbewust opnieuw met de geestelijke wereld, met de medemens en met de Aarde. Zo ontwikkel je waarachtigheid, inzicht en initiatiefkracht. Het hier en nu blijkt dan een keerpunt in de tijd.

22 april 2022