Welkom

Mens en mensheid gaan een ontwikkelingsweg die ons van traditionele groepsverbondenheid naar vrijheid voert. Tegelijkertijd leidt dit tot de crises en conflicten waarmee we tegenwoordig worstelen. Hoe ziet die ontwikkelingsweg eruit? Welke ontwikkelingsstap kan ik of kunnen wij als team nu zetten?

Na een jarenlange ervaring als (interim-)directeur, adviseur en procesbegeleider besloot ik me voortaan op dit onderwerp te richten. Ik geef cursussen, begeleid teams en coach leidinggevenden. Vanaf 1 mei 2021 geef ik weer cursussen op locatie. Na de zomer start de cursus Metamorfosen van het zielenleven met open inschrijving.

Ook schrijf en spreek ik regelmatig over aspecten van onze ontwikkelingsweg naar vrijheid en verantwoordelijkheid. Een selectie van artikelen, blogs en oefeningen vind je op deze website. Mocht je vanwege de coronamaatregelen momenteel eerder onvrijheid ervaren, dan attendeer ik je graag op mijn artikel innerlijke vrijheid verwerven.

10 mei 2021