Home

unknown

Lang geleden leerde ik dat architecten ruimte scheppen. Dit uitgangspunt kun je ook naar het sociale leven vertalen. Door onbevangen waar te nemen, schep je innerlijk ruimte voor anderen en groeit je inzicht. Compassie maakt het vervolgens mogelijk om helende initiatieven te ontplooien en bestaande culturen stapsgewijs omvormen. Precies die constructieve, innerlijke beweging van inzicht naar initiatief, beschreef Rudolf Steiner in zijn motto van de sociale ethiek.

Levend met dit motto ervoer ik dat individu en gemeenschap nauw met elkaar verbonden zijn. Ontwikkel je je als individu, dan leer je je kernwaarden kennen en kun je aan de wereld van morgen bouwen. Hoe groot al die individuele bijdragen zijn, lees je in twee miljoen creatieven. Organisaties die dit doen, trekken klanten. Echt leuk wordt het als je dit scheppen vanuit waarden co-creërend gaat doen, in wisselende samenwerkingsverbanden met allerlei mensen en organisaties. Dat is ook de weg die ik bij het schrijven van mijn boek Start to Change the World! bewandel.

Op deze website staan teksten met tips, data van bijeenkomsten en de eerste hoofdstukken van Start to Change the World! Ik schrijf dit boek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Waldorfscholen en Steiners Sociale Impuls. Het is mijn intentie het boek eind 2019 (digitaal) uit te brengen.

ir Annemarie Sijens. Ooit opgeleid tot architect, later leidinggevende en procesbegeleider op vrijescholen, nu onderzoeker naar het goede leven