Home

unknown

Steeds vaker komen groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het leidt tot heftige emoties en uitbarstingen van geweld. Hoe lossen we zulke patstellingen op?

Lang geleden leerde ik dat architecten ruimte scheppen. Dit uitgangspunt kun je ook naar het sociale leven vertalen. Door met compassie waar te nemen, schep je innerlijk ruimte voor anderen waardoor je inzicht groeit. Hierdoor kun je helende initiatieven ontplooien en bestaande culturen stapsgewijs omvormen. Precies die constructieve, innerlijke beweging van inzicht naar initiatief, beschreef Rudolf Steiner in zijn motto van de sociale ethiek. Levend met dit motto ervoer ik dat individu en gemeenschap idealiter ademend met elkaar verbonden zijn. Zo weven we onderlinge verbanden, ontwikkelen we ons als individu en bouwen we aan de wereld van morgen.

Op deze website vindt u teksten met tips, data van bijeenkomsten en de aanzet voor het boekje Learn to Change the World dat ik in september 2019, bij het honderdjarig bestaan van de Waldorfscholen (digitaal) wil uitbrengen.

ir Annemarie Sijens. Ooit opgeleid tot architect, later leidinggevende en procesbegeleider op vrijescholen, nu onderzoeker naar het goede leven