Home

Stagnerende groei, conflicten en crises hebben een signaalfunctie. Ze wijzen je erop dat het tijd is om een nieuwe ontwikkelingsstap te zetten. Helaas blijkt ontwikkeling verre van eenvoudig, want ingesleten gewoontepatronen en werkwijzen zijn moeilijk te veranderen. Daar komt bij dat blinde vlekken en vooroordelen het zicht op de situatie vertroebelen en emoties als stoorzenders werken. Hierdoor escaleren conflicten en crises als vanzelf.

In die situatie is bezinning belangrijk. Door emoties te observeren en er vragen bij te stellen, ontdek je met welke waarden ze verbonden zijn. Dat is belangrijk, omdat je aan waarden een toekomstbeeld en voornemens kunt ontlenen. Hoe inspirerender dit toekomstbeeld, hoe makkelijker het is om weerstanden te overwinnen en vaste gewoonten te doorbreken. Stap voor stap zet je zo een ontwikkelingsproces in gang.

Sta jijzelf, of staat je organisatie op de drempel van een ontwikkelingsproces, dan helpt het om een gesprekspartner te hebben die deze processen uit ervaring kent. Zo’n partner kijkt mee, geeft feedback en kan je adviseren over de inrichting van het proces. Vaak geeft dat net het steuntje in de rug dat je in de situatie nodig hebt.

Ik ken deze processen uit ervaring en heb hun karakteristieken jarenlang systematisch bestudeerd.

ir Annemarie Sijens, organisatieadviseur en procesbegeleider