Welkom

In een tijd waarin de media ons dagelijks op nieuwe crises wijzen, is vertrouwen in de toekomst belangrijker dan ooit. Onwankelbaar vertrouwen kun je alleen ontlenen aan de geest. Hoe dieper de schaduwen die ons omringen, hoe krachtiger dit geestlicht straalt. Elke crisis markeert een breuk. Chaos sluit het oude af. 

Dit najaar start de cursus ‘Voorbereid over de drempel’. Hierin oefenen we andere manieren van waarnemen en denken. Doel van het oefenen is het ervaren van het licht van de geest. 

2 juli 2022