Welkom

Wij mensen gaan een ontwikkelingsweg die ons geleidelijk uit traditionele groepsverbanden bevrijdt. Dat geldt zowel voor de mensheid als geheel, als voor ieder mens individueel. Tegelijkertijd kan die bevrijding eenzaamheid en onzekerheid brengen. Tot wrijving, onderlinge irritatie en conflicten leiden. Hoe ziet die ontwikkelingsweg eruit? En hoe kunnen we vrijheid en verantwoordelijkheid op een eigentijdse manier met elkaar verbinden? Het zijn vragen waarover ik regelmatig spreek en schrijf. Een selectie van artikelen, blogs en oefeningen vind je op deze website. 

Begin september startte de de cursus Metamorfosen van het zielenleven. Negen deelnemers van uiteenlopende leeftijd onderzoeken hun herinneringen, hun gevoelsleven en hun toekomstbeelden. De oefeningen die we doen en de gesprekken die we hierover voeren, werken bevrijdend en verbindend.

20 september 2021