Home

unknown

Deze website is gewijd aan de resultaten van mijn onderzoek naar het goede leven. De afgelopen jaren publiceerde ik hier regelmatig blogs en artikelen over. Onlangs besloot ik een selectie van teksten te maken, ze aan te vullen en in een boek met de werktitel Learn to Change the World te bundelen. Dit project krijgt gaandeweg op deze website vorm. Het is mijn intentie het geheel in september 2019, bij de viering van het honderdjarig bestaan van de Waldorfscholen (hier vrijescholen) klaar te hebben. Vragen en reacties van meelezers zijn van harte welkom!

Natuurlijk gebruik ik de resultaten van mijn onderzoek ook ik in mijn werk als procesbegeleider en coach. Daarnaast verzorg ik met enige regelmaat lezingen en workshops over levenskunst, sociale kunst, de omgang met dilemma’s en aanpalende thema’s.

ir Annemarie Sijens, procesbegeleider