Welkom

Mens en mensheid gaan een ontwikkelingsweg die ons stap voor stap van traditionele groepsverbondenheid naar vrijheid voert. Bij het verwerven van vrijheid speelt ons denken de hoofdrol. Tegelijkertijd veroorzaakt juist die verworven vrijheid in combinatie met wetenschap en techniek de crises waarmee wij nu wereldwijd worstelen. Hoe lossen we zulke crises op? 

Als denken het probleem veroorzaakt, kan ze niet ook de uitweg bieden. De huidige nood in de wereld vraagt om medeleven met onze medeschepselen. Om een liefhebbend hart. Een warm hart kan toekomstidealen in zich dragen, die we dankzij ons heldere denken praktisch kunnen vormgeven. 

Over aspecten van onze ontwikkelingsweg geef ik regelmatig cursussen. Het komende cursusjaar 2023/2024 staan er verschillende cursussen op het programma.

18 mei 2023