Over mij

unknownOuder worden gaat vanzelf. Je identiteit ontwikkelen lukt alleen als je op je ervaringen reflecteert en op grond daarvan je handelen bijstelt.

Reflectie vereist dat je even pas op de plaats maakt en de tijd neemt om je op de essentie te bezinnen. Zo ontdek je wat je waardevol vindt en kun je op basis van je (kern)waarden nieuwe initiatieven ontplooien, waarmee je je identiteit beter gestalte kunt geven. Meer hierover lees je in Meer uit je leven halen.

Identiteitsontwikkeling vraagt zelfkennis, fantasie en de vaardigheden om je waarden al oefenend naar de weerbarstige praktijk te vertalen. Dat kun je als individu doen, maar ook binnen een team. Energie en enthousiasme ontleen je aan de doelen die je liefhebt en om die reden wilt realiseren. Gaandeweg ga je dan flow ervaren.

Inmiddels heb ik ruim 25 jaar ervaring als organisatie-adviseur, directeur en (interim)manager. De afgelopen vijftien jaar werkte ik vooral in het ruimere onderwijsveld: PO, VO, SBO, kinderopvang en volwasseneneducatie. Mijn nevenfuncties zijn vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Scholen in de kunst in Amersfoort, Soest en Leusden en voorzitter van het bestuur van Kringloopcentrum Amersfoort Leusden.

Wil je meer weten over de naam van mijn website, mijn levensvisie en motieven, lees dan Een ontwikkelingsweg gaan en Festina lente – haast je langzaam. Meer over mijn werkervaring vind je op mijn LinkedIn-profiel.

ir Annemarie Sijens