Over mij

unknown

Ouder worden gaat vanzelf. Je ontwikkelen lukt alleen als je bereid bent op je ervaringen te reflecteren en op grond daarvan je plan trekt. Reflectie vereist dat je even pas op de plaats maakt en de tijd neemt om je op de essentie te bezinnen. Zo ontdek je wat je waardevol vindt en kun je op basis daarvan initiatieven ontplooien, waarmee je je identiteit beter gestalte kunt geven. Meer hierover lees je in Meer uit je leven halen. In mijn werk gebruik ik de uitkomsten van (gezamenlijke) reflectie om een toekomstbeeld te schetsen. Zulke beelden hebben een inspirerende, verbindende werking en leiden tot initiatiefkracht in alle lagen van een organisatie.

Na een lange en brede werkervaring in het onderwijsveld, besloot ik de vruchten van die werkwijze breder toegankelijk te maken. Ik doe dat in de vorm van lezingen, workshops, artikelen en de wekelijkse columns op deze website. Wellicht zijn ze aanleiding tot een nadere kennismaking. Ik ben beschikbaar als toezichthouder, procesbegeleider en adviseur. Een beknopt curriculum vitae vind je op mijn linkedin-profiel.

Mijn interventies zijn er op gericht om binnen en buiten organisch met elkaar te verbinden. Het herstellen van die ademende verbinding is belangrijk, want als ze hapert, kan een organisatie failliet gaan of haar identiteit verliezen. Mijn aanpak is tweeledig. Enerzijds onderzoek ik met een team welke waarden aan de identiteit van de organisatie ten grondslag liggen. Anderzijds richt ik me op de feedback van stakeholders. Op scholen bijvoorbeeld, verwachten ouders en inspectie een goede onderwijskwaliteit en een veilig leer- en werkklimaat. Mijn werkwijze leidt tot pragmatisch, waardenbetrokken handelen waarbij medewerkers en organisatie zich zo ontwikkelen dat de identiteit van de organisatie steeds beter gestalte krijgt. Een win-winsituatie dus, waarin polariteiten elkaar ontmoeten en versterken. Een luchtige beschrijving hiervan lees je in een column als op het ritme van ons hart. Meer diepgang vind je in mijn artikelen.

Wil je meer weten over de naam van mijn website, mijn levensvisie en motieven, lees dan Een ontwikkelingsweg gaan. Mijn visie op tijd is uitgewerkt in Festina lente – haast je langzaam.

ir Annemarie Sijens