Over mij

Dankzij een jeugd in de bossen van Zeist, een goede biologieleraar en een propedeuse biologie ontwikkelde ik mijn waarneming van de groei en ontwikkeling van planten. Aan de hand van wiskunde, natuurkunde, bouwfysica en mechanica scherpte ik mijn denken. Het waren twee heel verschillende ‘scholingswegen’ die ik pas na een stevige midlifecrisis met elkaar leerde integreren. Die integratie van waarnemen en denken bracht me nieuwe inzichten in reïncarnatie en in de hulp die Christus ons daarbij schenkt. Het waren inzichten die in het dagelijkse handelen en in het sociale leven bruikbaar bleken.

Ik heb twintig jaar in Delft gewoond. Na mijn studie bouwkunde ging ik bij het NEN-instituut werken. Eerst als secretaris van een aantal normcommissies, later als manager van de afdeling opleidingen, waar we in samenwerking met andere organisaties een aantal zeer succesvolle cursussen ontwikkelden.

Kort na mijn veertigste gooide ik het roer helemaal om. Ik verliet Delft met de intentie me als zelfstandig ondernemer voortaan op de begeleiding van ontwikkelingsprocessen te richten. Ik werd coach bij het outplacementbureau Metacentrum en begeleidde managers van een Rijksinstituut, zonnehuizen Veldheim en Stenia en Yacht. Na een paar jaar verschoof het accent naar interim-management en organisatieadvies. Nog weer later naar fusiebegeleiding. Ik vervulde opdrachten in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de gezondheidszorg en na 2003 alleen nog in het onderwijsveld. Daarnaast verzorgde ik lezingen en workshops over thema’s als: de dynamiek van een crisis, identiteitsontwikkeling, waardenbetrokken handelen en sociale kunst.

Tegenwoordig beperk ik me tot de begeleiding van teams, (management)coaching, lezingen, workshops en artikelen.

In mijn werk hanteer ik het onderstaande motto van de filosoof Rudolf Steiner (1861 – 1925). In diens motto van de sociale ethiek gaan individuele vrijheid en verantwoordelijkheid voor de hele gemeenschap hand in hand.

Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.

ir Annemarie Sijens