Over mij

Hoe geef je het leven zo vorm dat strijdige belangen in balans zijn? Het is een vraag die in ieders persoonlijke leven een rol speelt, maar waar vooral leidinggevenden mee kampen. Zij staan regelmatig voor lastige dilemma’s. Uiteindelijk bepaalt hun omgang ermee of ze een rechtvaardig leider zijn of niet.

Bij dilemma’s baart oefening kunst. Door zelf steeds een passend evenwicht te zoeken tussen je toekomstwensen en je behoeften en verlangens, wek je de levenskunstenaar in jezelf. Dat dit spanningen oplevert, lees je in willen wat je wilt. Door dit spanningsveld met enige regelmaat te zoeken, ontwikkel je jezelf. Tegelijkertijd daag je anderen in je omgeving uit ditzelfde te doen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Juist in deze tijd is dat belangrijk, want in organisaties en in de samenleving spelen veel duivelse dilemma’s. Bij de keuze van de kleur van Piet, bij het toelatingsbeleid van migranten, bij de afweging tussen privacy en veiligheid.

Gesprekken over dilemma’s kennen nu vaak maar weinig nuance. De een is voor, de ander tegen. Hoe zet je in zulke situaties toch een stap vooruit? In het overbruggen van de kloof lees je hoe de wijze Solon ooit een burgeroorlog voorkwam. Het maakt hem tot een sociale kunstenaar avant la lettre. Sociale kunst stoelt op rechtvaardigheid. Rechtvaardige leiders kiezen geen partij, maar zoeken de kleurige middenweg. Ze zetten het verbindende, kleine stapje vooruit, dat in de gegeven situatie past. Hoe je zo je evenwicht zoekend op pad kunt gaan, lees je in Antroposofie in een notendop.

Mijn zoektocht naar het goede leven bracht me in aanraking met filosofie, religie en antroposofie. Veel leerde ik van mythen, geschiedenis, de natuur en last but not least van het leven zelf. De afgelopen jaren participeer(de) ik bovendien in de volgende werk- en studiegroepen:

  • Page (2010 – nu). Deze interculturele studiegroep richt zich geheel op het goede leven. We bespreken filosofieboeken en proberen de inhoud vervolgens naar de weerbarstige, dagelijkse praktijk te vertalen. Een blog die ik aan zo’n gesprek wijdde is de opstand van de massamens;
  • Vernieuwing van het rechtsleven (2008 – nu). Hoe geven we de toekomst vorm nu groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan? Ons onderzoek leidde tot conferenties, workshops, artikelen en presentaties, onder meer in het kader van de Maand van de Spiritualiteit.
  • Scheppen van ontwikkelingsruimte (2010 – 2012)Door innerlijk ruimte te scheppen voor het grotere geheel, kun je vanuit inzicht handelen. Ons onderzoek leidde tot een aantal lezingen. Een recent artikel dat aan dit thema raakt, vind je op bladzijde 5 van het vriendenmagazine van de ISVW voorjaar 2017;
  • Planetenkwaliteiten (2001 – 2004). Lang geleden stonden deze kwaliteiten centraal in de School van Chartres. We zien ze terug in onze biografie, bij planten en in organisaties. In een interdisciplinaire werkgroep, bestaande uit twee organisatie-adviseurs, een arts, leraar, therapeut, jurist en kunstenaar, bespraken we hoe we planetenkwaliteiten in ons werk hanteren. Het leidde tot interviews, presentaties en artikelen.

ir Annemarie Sijens