Over mij

Expert op het gebied van waarde creatie, het zoeken van synergie en fusies.

Een breed palet aan waarden heeft betrekking op individu en gemeenschap. Verzorg je een goed uitgebalanceerd waardenpalet, dan versterken je medewerkers hun professionaliteit en draag je als organisatie bij aan een veerkrachtige samenleving.

Inspirerend in mijn werk is het onderstaande motto:

Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.

Sinds mijn afstuderen werk ik als procesbegeleider, coach en (interim)directeur binnen de (semi)overheid en in de non-profit sector. Mijn eerste ervaringen deed ik op binnen het NEN-instituut. Daarna werkte ik onder meer bij outplacementbureau Metacentrum, Rijkswaterstaat en in de gezondheidszorg. Sinds 2000 werk ik vooral in het onderwijsveld (Kinderopvang, PO, SBO, VO). Een uitgebreider CV dat ook mijn nevenfuncties omvat, staat op mijn linked-in profiel.

Met deze activiteiten is mijn agenda al goed gevuld. De resterende tijd besteed ik aan lezingen, workshops en artikelen over waarde creatie en sociale kunst. 

ir Annemarie Sijens