Over mij

unknownOuder worden gaat vanzelf. Of je daarbij ook wijzer wordt, hangt af van je vermogen tot (zelf)reflectie. Meer hierover lees je in Meer uit je leven halen. Door regelmatig op je handelen te reflecteren, krijg je meer bewustzijn voor je onbewuste drijfveren. Je ontdekt dan waar je graag energie in stopt en komt een stapje dichter bij de (kern)waarden waaraan je motieven kunt ontlenen.

Wil je die waarden naar de weerbarstige praktijk vertalen, dan heb je fantasie nodig,  een aantal praktische vaardigheden en bovenal een context. Onze verwachtingen liggen tegenwoordig zo hoog dat onze eigen praktische vaardigheden ontoereikend zijn. Wie verbouwt er nog het graan voor zijn dagelijkse brood? Wie kan er uit pure grondstoffen zijn PC opbouwen. Wil je als individu je kernwaarden realiseren, dan zal dit je maar ten dele lukken. Gelukkig maken we deel uit van een context. Van ruime, overlappende gemeenschappen waarin anderen over aanvullende talenten en vaardigheden beschikken. Willen we onze doelen vreedzaam realiseren, dan vraagt dit vaardigheid in het voeren van respectvolle dialogen en het vermogen hier en daar een beetje in te schikken.

We zijn het ontwend om onszelf primair als lid van een gemeenschap te zien. Daarom vind ik de Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu zo interessant: “Ik ben omdat wij zijn.” We ontwikkelen onze identiteit dankzij en als onderdeel van een gemeenschap. Hillary Clinton vatte dit ooit bondig samen in de woorden “It takes a village to raise a child”. We kunnen dit nog ruimer zien: iets kan alleen gezond tot wasdom komen als we er onze tijd, energie en talenten aan schenken omdat we het beoogde resultaat van ganser harte liefhebben.

Mijn belangrijkste motieven hangen samen met duurzaamheid, ontwikkeling en gemeenschapsvorming. Het werken op die terreinen geeft me energie en enthousiasme.

Mijn kennis en ervaring ligt vooral in het onderwijsveld. De afgelopen 25 jaar werkte ik als organisatieadviseur en (interim-)manager in het ruimere onderwijsveld: PO, VO, SBO, kinderopvang en volwasseneneducatie. Mijn nevenfuncties zijn vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Scholen in de kunst in Amersfoort, Soest en Leusden, voorzitter van het bestuur van Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden en secretaris van het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de ISVW, de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Een school waaraan ik graag bijdraag omdat ze het voeren van respectvolle dialogen hoog in haar vaandel heeft staan.

Wil je meer weten over de naam van mijn website en mijn levensvisie, lees dan Een ontwikkelingsweg gaan. Meer over mijn werkervaring vind je op mijn LinkedIn-profiel.

ir Annemarie Sijens