Over mij

Hoe geef je het leven zo vorm dat strijdige belangen in balans zijn? Het is een vraag die in ieders persoonlijke leven een rol speelt en waar ook organisaties en in de samenleving mee kampen. Strijdige belangen zijn lastig omdat ze ons voor dilemma’s plaatsen. 

Bij de omgang met dilemma’s baart oefening gelukkig kunst. Door steeds opnieuw een passend evenwicht te zoeken tussen toekomstwensen en behoeften, wek je de beweeglijke levenskunstenaar in jezelf. Tegelijkertijd daag je anderen uit ditzelfde te doen. Levenskunst en sociale kunst zijn broer en zus. Ze leiden beide naar wat de antieken het goede leven noemden. Een leven waarin we ons in vrede met elkaar ontwikkelen. Om sociale kunst in onze verdeelde samenleving te stimuleren, nam ik eind 2018 het initiatief tot de Netwerken Sociale Kunst.

Wat ik van dilemma’s, crises en conflicten leerde, bracht ik in verband met filosofie, religie, antroposofie, mythologie en met de fenomenologie van ontwikkelingsprocessen. De afgelopen jaren participeer(de) ik bovendien in de volgende werk- en studiegroepen:

  • Page (2010 – nu). Deze interculturele studiegroep richt zich geheel op het goede leven. We bespreken filosofieboeken en proberen de inhoud vervolgens naar de weerbarstige, dagelijkse praktijk te vertalen;
  • Vernieuwing van het rechtsleven (2008 – nu). Onderzoeksthema’s: Hoe ontwikkelen we de ‘Spieltrieb’ tussen stof en vorm (Schiller)? Hoe lossen we dilemma’s op? Hoe weven we aan vertrouwen?
  • Het scheppen van ruimte (2010 – 2012) Onderzoeksthema’s: het vormen van levendige beelden en het zicht krijgen op ontwikkelingsprocessen. Initiatiefnemer van een werkgroep die uit twee organisatie-adviseurs en twee leidinggevenden bestond.
  • Planetenkwaliteiten (2001 – 2004). Onderzoeksthema: hoe zijn planetenkrachten in ontwikkelingsprocessen werkzaam. Initiatiefnemer van een werkgroep bestaande uit een arts, een leraar, een therapeut, een jurist, een kunstenaar en drie organisatie-adviseurs.

ir Annemarie Sijens