Over mij

Aan de TU Delft leerde ik dat architecten ruimte scheppen. Dit uitgangspunt kun je ook naar het sociale leven vertalen. Door onbevangen waar te nemen, schep je innerlijk ruimte voor anderen en groeit je inzicht. Compassie maakt het vervolgens mogelijk om helende initiatieven te ontplooien en bestaande culturen stapsgewijs om te vormen. Precies die constructieve, innerlijke beweging van inzicht naar initiatief, beschreef Rudolf Steiner in zijn motto van de sociale ethiek.

Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.

Sinds mijn afstuderen werk ik als procesbegeleider, coach en (interim)directeur binnen de (semi)overheid en in de non-profit sector. Mijn eerste ervaringen deed ik op binnen het NEN-instituut. Daarna werkte ik onder meer bij outplacementbureau Metacentrum, Rijkswaterstaat en in de gezondheidszorg. Sinds 2000 werk ik vooral in het onderwijsveld (Kinderopvang, PO, SBO, VO). Een uitgebreider CV dat ook mijn nevenfuncties omvat, staat op mijn linked-in profiel.

Met deze activiteiten is mijn agenda al goed gevuld. De resterende tijd besteed ik aan lezingen, workshops en artikelen over sociale kunst

ir Annemarie Sijens