Botsende waarden bij ISVW

De nieuwjaarsbijeenkomst van Vrienden van de ISVW stond in het teken van botsende waarden. Steeds vaker komen groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het leidt tot heftige emoties, zorgen en verbaal geweld. De dialoog mist. Zorgwekkend is bovendien de opkomst van de ‘sterke man’. De combinatie aan uitdagingen waarvoor we staan is groot. Hoe komen we weer met elkaar in gesprek, zodat er draagvlak ontstaat voor een gezamenlijke ontwikkeling?

Annemarie Sijens leidde het thema in en schetste de casus van de gele hesjes in Frankrijk, waar regering en volk na een aangekondigde verhoging van de brandstofaccijns lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Zoals een drager van een geel hesje het kernachtig formuleerde: ‘Zij praten over het einde van de wereld, wij over het einde van de maand”. Het algemeen belang op de langere termijn en de dagelijkse behoeften van het volk botsten hard op elkaar en de situatie escaleerde rap. Gaat het Macron lukken om de zaak te de-escaleren?

Na deze inleiding gingen de vijftig aanwezigen aan de hand van vragen geanimeerd met hun buren in gesprek. Het viel ons op hoeveel kennis er onder de Vrienden aanwezig is. Zo wees een historicus ons erop dat dit al de vierde Franse revolte was na de Franse revolutie. Stuk voor stuk hadden die volksopstanden een grote impact op de rest van Europa.

In de pauze verzorgde trio Encanta een muzikaal intermezzo, waarna drie Vrienden op de zeepkist stapten om in hun pitch een oplossingsrichting te geven. Aan het slot van deze geslaagde bijeenkomst vroegen de aanwezigen om een vervolg. Dit vervolg vindt op 17 maart plaats. Dr Steven de Waal, voorzitter van Space Foundation zal dan een inleiding verzorgen en gaat daarna eerst met de drie pitchers, vervolgens met de zaal in gesprek.