Sociale kunst

Programma

17.30 – 18.00   Binnenkomst en onderlinge kennismaking

18:00 – 18:30    Kennismakingsronde aan de hand van het onderwerp, dit om het

                             verhaal beter op de luisteraars af te kunnen stemmen.

18:30 – 19:30     Voordracht.

 19:30 – 20:00   Ronde met 4 categorieën van weerklank.

20:00 – 20:30    Pauze waarin in groepjes van drie het gehoorde wordt besproken

– Wat heb je gehoord?

– Welke vragen roept dat op?

– Welke vragen stellen we in het belang van het gesprek?

20:30 – 21:30     Gesprek, na het inventariseren van de vragen / opmerkingen.

De bijeenkomst is georganiseerd vanuit de Sociale Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Initiatiefnemers van deze ‘Antroposofie in Gesprek’avonden zijn: Christian Zwiauer, Jan Saal, Wim van Gorcum


Samenvatting sociale kunst 

vrij bewegen tussen traditie en ontwikkeling

Kunst wekt het kind in ons,
plaatst ons genadevol terug
in een speelser nu.
Daar, in die luwe vrijplaats,
tussen verdriet over het verlorene
en schaamte over het pijnlijk mislukte,
kan bewustzijn kiemen,
gloort hoop.

In een interactieve presentatie beschrijft Annemarie Sijens hoe onze samenleving verdeeld raakte tussen mensen die vooruit snelden en achterblijvers. De emoties lopen momenteel hoog op. Hoe houden we de boel bijeen?

Als interim-directeur en procesbegeleider in het onderwijsveld, zocht Annemarie naar manieren om die tweedeling te overbruggen. De zoektocht naar verbindende waarden, hielp daarbij. Zo ontdekte ze, dat we als individu op verschillende manieren met de wereld verbonden zijn. Op 12 april verkennen we in Zeist de karakteristieken van die relaties. Wat is noodzaak, wat maakt vrij? Hoe vergroten we de arbeidsvreugde, hoe belonen we een gelukte daad, hoe stillen we verdriet en pijn?

Sociale kunst bouwt bruggen, verbindt mensen, doet recht aan rijke tradities en individuele ontwikkelingswensen. Tegelijkertijd hebben we daarin nog een lange weg te gaan.

Meer publicaties over sociale kunst en de tweedeling in de samenleving, vind je elders op deze website.