Sociale kunst: tijd nemen, ruimte scheppen

Een cursus o.l.v. Annemarie Sijens, onderzoeker op het gebied van sociale kunst

De lemniscaat is het oeroude symbool voor de eindeloos doorgaande beweging van binnen naar buiten en vice versa. In de kringloop van het jaar trekt de natuur zich in de herfst geleidelijk in de aarde terug om in de lente weer uit te lopen. Deze ‘ademende’ beweging kun je ook naar het sociale leven vertalen. Op je werk en thuis kun je de lemniscaat gebruiken om je voorstellingen te verlevendigen, je waarden te onderzoeken en daar vervolgens vanuit te handelen. Zo kun je de ontwikkeling van jezelf en je directe omgeving bevorderen. Gaandeweg realiseerde ik me dat de lemniscaat ons kennelijk een manier aanreikt om Steiners motto van de sociale ethiek oefenend in praktijk te brengen.

In drie bijeenkomsten onderzoeken we de relatie die we denkend, voelend en handelend kunnen leggen tussen de fysiek waarneembare werkelijkheid en de geest. In de eerste bijeenkomst staat het onderzoekende denken centraal, in de tweede bijeenkomst het authentieke handelen en in de laatste bijeenkomst het rijk geschakeerde gebied van onze gevoelens en emoties.

Elke bijeenkomst is opgebouwd uit een inleiding, oefeningen en gesprek. Doel van deze cyclus is het introduceren van een oefenweg die je helpt om je innerlijke draken te beteugelen en zo ruimte te scheppen voor Christus in en tussen ons.

Drie keer de vierde zondag in de maand, van 14.00 – 17.00 uur, bij Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13 in Zutphen.

  • 22 september – Innerlijk ruimte scheppen
  • 27 oktober – Authentiek handelen
  • 24 november – Tijd nemen voor bezinning

Maximaal 12 deelnemers. Kosten 25 euro voor de reeks van drie bijeenkomsten. Bij de eerste bijeenkomst contant en bij voorkeur gepast betalen. Aanmelden bij peripatos@kpnmail.nl.

22 september         Innerlijk ruimte scheppen (dag 1 van drie)

De veelheid aan informatie die ons dagelijks overspoelt, leidt niet vanzelfsprekend tot inzicht. De mening die we ons over een situatie hebben gevormd, sluit ons bovendien van de levende werkelijkheid af. Hoe kunnen we onze innerlijke voorstellingen verlevendigen en verrijken?

Na een inleiding over waarnemen, denken, fantasie en het nut van westerse meditatie doen we waarnemingsoefeningen. Door de gevonden karakteristieken met elkaar te delen, vergroten we de oogst. Vervolgens werken we individueel (enkele) karakteristieken van een waargenomen object uit tot een beeld waarop ieder enige tijd mediteert. In gesprek met elkaar wisselen we de effecten van de oefeningen uit en bespreken we de werking van gevoelens op de beeldvorming die Steiner in zijn motto van de sociale ethiek beschrijft.

27 oktober               Authentiek handelen (dag 2 van drie)

Zo wakker als we in ons denken zijn, zo slaperig zijn we waar het ons handelen betreft. Routines, emoties en verlangens hebben grote invloed op ons doen en laten. Vrijheid groeit naarmate je beter in staat bent om ingesleten patronen te doorbreken.

In mijn inleiding beschrijf ik de gelaagdheid van de wil en het rijk geschakeerde gebied waaraan je waarden, motieven, wensen en voornemens kunt ontlenen. Door middel van oefening en gesprek leer je jezelf beter kennen. Je ontdekt welke innerlijke belemmeringen je te overwinnen hebt en hoe je je fantasie kunt inzetten om met meer tegenwoordigheid van geest in het hier en nu te staan. In gesprek met elkaar wisselen we onze ervaringen uit en bespreken we de werking van gevoelens op de authenticiteit die Steiner in zijn motto van de sociale ethiek beschrijft.

24 november          Tijd nemen voor bezinning (dag 3 van drie)

De belangrijkste beslissingen in ons leven nemen we op basis van onze gevoelens. Alle reden dus om ze serieus te nemen. Tegelijkertijd kennen we het effect dat heftige emoties zoals woede, angst en afschuw hebben als we ze uiten. Maar wat gebeurt er als je de tijd neemt om je emoties eerst te innen?

In mijn inleiding vertel ik over de werking van emoties op ons denken, voelen en handelen. Door je op je emoties te bezinnen voor je ze uit, versterk je je ik, vergroot je je handelingsrepertoire en schep je de mogelijkheid om helend te interveniëren. Helaas is dat bezinnen op emoties vaak verre van makkelijk. Lukt het je om verhitte emoties het hoofd te bieden, dan ontstaat de mogelijkheid om de beschikbare energie te kanaliseren en er constructief mee te werken.

Door middel van oefening en gesprek leer je de effecten en mogelijkheden van je emoties en gevoelens beter kennen. In het slotgesprek bundelen we onze ervaringen uit deze drie bijeenkomsten en zoeken we de relatie met Christus in en tussen ons.