Oefening in positiviteit

Neem iemand in gedachten die je antipathiek is. Onthoud je van iedere vorm van kritiek en ga in plaats daarvan op zoek naar tenminste een positieve eigenschap. Misschien is hij stipt, heeft hij humor of weet hij zaken helder en duidelijk te zeggen.

Toelichting

Omdat ons oordeel zich zo makkelijk voor de werkelijkheid schuift, is het niet zo eenvoudig een accuraat beeld van iemand op te bouwen. Mij helpt het me te oefenen in het doodgewone waarnemen. Eerst let ik op de vorm van voorhoofd, neus en kin, de kleur van haar en ogen, lengte en lichaamsbouw. Dat beschrijf ik zo feitelijk en neutraal mogelijk. Daarna breid ik mijn waarneming uit en observeer ik ook houding, lichaamstaal en mimiek. Ik luister naar stem, timbre en spreeksnelheid. Door dit te doen ga ik meer van iemands karakter en temperament ervaren.

Elk temperament heeft mooie en minder mooie kanten. Elke kwaliteit kan zo sterk worden, dat ze vervormt. Een wispelturig mens is net iets te flexibel. Een starre persoonlijkheid net iets te standvastig. Ben je zelf erg standvastig, dan zul je een ander al snel wispelturig vinden. Zo gezien is zelfkennis de bron van het begrijpen van anderen.

Wanneer je je blik wat meer op de kwaliteiten van een ander richt, zal die zich meer door je gezien en begrepen voelen. Dat kan ertoe leiden dat hij ook jou met een frisse blik bekijkt en kwaliteiten toedicht die hij eerder niet in je zag.