Het scheppen van ruimte

Steeds vaker komen groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het leidt tot heftige emoties en uitbarstingen van geweld. Hoe lossen we zulke patstellingen op?

Lang geleden leerde ik dat architecten ruimten scheppen. Dit uitgangspunt kun je ook naar het sociale leven vertalen. Door met compassie waar te nemen, schep je innerlijk ruimte voor anderen waardoor je inzicht groeit. Hierdoor kun je helende initiatieven ontplooien en bestaande culturen stapsgewijs omvormen. Precies die constructieve, innerlijke beweging van inzicht naar initiatief, beschreef Rudolf Steiner in zijn motto van de sociale ethiek. Levend met dit motto ervoer ik dat individu en gemeenschap idealiter ademend met elkaar verbonden zijn. Door aan die ademhaling te werken, ontwikkelen we ons als individu en bouwen we aan een tempel.

Na een kennismakingsronde vormt mijn inleiding van ongeveer een uur de basis voor een kringgesprek.

Annemarie Sijens; Ooit opgeleid tot architect, later leidinggevende en procesbegeleider op vrijescholen, nu onderzoeker naar het goede leven


Parcival arriveert bij de graalburcht waar de Graalkoning hem verwelkomt
Illustratie uit een Manuscript van ca 1300

Tijdstip en plaats: zondag 10 maart van 14.00 – 17.00, ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13 in Zutphen.

Aantal deelnemers:    12 – 15

Toegangsprijs:            5 euro bij voorkeur gepast en contant

Opgave via                  peripatos@kpnmail.nl