Het eerste Goetheanum als mysterieplaats

Dinsdag 15 oktober, 20 uur. Annemarie Sijens

Mede ter voorbereiding op onze driedaagse studiereis ‘Opstandingsmysteriën in de Elzas’, verzorgt Annemarie vanuit haar achtergrond als bouwkundig ingenieur een inleiding over het eerste Goetheanum.

Het thema dat ten grondslag ligt aan het eerste Goetheanum, is het liefdevol verbinden van neergang en opgang. In de natuur volgen beide polariteiten elkaar vanzelfsprekend af. Denk maar aan de periodieke afwisseling van de seizoenen of aan de wekelijkse en dagelijkse ritmen. In het culturele leven is die doorgaande kringloop niet vanzelfsprekend, maar werd deze in diep verborgen mysteriën voorbereid. Rudolf Steiner vernieuwde deze mysteriën, schoeide ze op westerse leest en plaatste Christus centraal. In de Mensheidsrepresentant zien we hoe Christus ons liefdevol tegemoetkomt, terwijl hij en passant het evenwicht bewaard tussen twee, tegengesteld gerichte krachten. Het eerste Goetheanum toont het resultaat van een ontwikkelingsweg die we alleen samen kunnen gaan. In de plattegrond en zuilen van het eerste Goetheanum liet Steiner zien dat liefde verbindt en metamorfoseert. Gaan we zo met elkaar op weg, dan brengen we licht in ons denken en zal ons werk vruchtbaar blijken.