De gotiek als vrijheidsimpuls

Met de bouw van de gotische kathedralen, bloeiden in Midden-Frankrijk de hoofse liefde en de Mariaverering op. In het kielzog van de gotiek veranderde de positie van de vrouw. Grote culturele veranderingen kondigen zich vaak in de bouwkunst aan. Zo stonden gotische kathedralen aan de wieg van een brede vrijheidsimpuls, die vanuit Midden-Frankrijk heel noordwest Europa beïnvloedde. Dankzij de kathedralenbouw kwamen steden tot ontwikkeling en braken mondige burgers stap voor stap de macht van het feodale stelsel af. Stadslucht maakte ons vrij.

In deze lezing belicht Annemarie Sijens de esoterische achtergronden van deze nieuwe bouwstijl. Ze beschrijft het effect ervan op het zielenleven van de middeleeuwer en de doorwerking daarvan tot in onze tijd.

Annemarie is opgeleid tot architect. Als (interim)manager, coach en procesbegeleider begeleidde ze ontwikkelingsprocessen van mens en organisatie. Tegenwoordig geeft ze cursussen over de ontwikkeling van de ziel. Zie hiervoor de agenda.