Cursus Conflicthantering in ethisch perspectief

“Je voelt je niet thuis waar je woont, maar waar ze je begrijpen,” Rudolf Steiner in Filosofie der vrijheid.

Goed samenwerken of samenleven, het staat of valt bij het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben. Dat geldt overal waar mensen de handen ineenslaan. Is dit basale vertrouwen er, dan gedijt de samenwerking en zien we de onderlinge verschillen in temperament, kennis en vaardigheden als waardevol voor de ontplooiing van het geheel. Ontbreekt dit basale vertrouwen, dan bekijken we de ander met een kritische blik en vragen we ons af of zijn intenties wel goed zijn. Dit kan leiden tot verstoorde communicatie wat op haar beurt weer tot misverstanden en energieverlies leidt. Voor je het weet zit je midden in een conflict.

Ontwikkelt de ene partner of collega zich anders dan de ander, groeit of krimpt een organisatie, dan komt dit vertrouwen onder druk te staan. Bij snelle groei in een organisatie zijn het de nieuwkomers die kritisch worden bekeken. Kennen ze de kernwaarden van de organisatie wel? Blijft de eigen identiteit met zoveel nieuwkomers wel overeind? Leidinggevenden aan vrijescholen en andere antroposofisch georiënteerde instellingen doen er daarom goed aan zich te verdiepen in de uitgangspunten van de organisatie waar ze werken en de dynamiek van conflicten te leren kennen. Ook thuissituaties kennen conflicten en crises. Als ouders de tropenjaren van gezinsuitbreiding en oppasperikelen rond het werk achter de rug hebben, kan er een verschil in ontwikkeling zichtbaar worden waardoor men elkaar niet terug herkent.

Deze achtdaagse, goed gestructureerde cursus is opgezet naar het voorbeeld van de succesvolle interdisciplinaire basiscursus antroposofie voor medici en therapeuten die inmiddels vijf jaar draait.

 Doelgroep

Juristen en mediators, bekend met of aangetrokken door bijvoorbeeld vrijescholen en de Triodosbank, en leidinggevenden aan vrijescholen, zorginstellingen en andere organisaties die op het door Rudolf Steiner geformuleerde mens- en wereldbeeld zijn geïnspireerd. Ook conflictbemiddelaars en adviseurs die in dit veld werken, zijn welkom.

Leerdoelen

De cursus belicht conflicten en de daarbij behorende ontwikkelkansen vanuit antroposofisch perspectief. Elke cursusdag oefen je belangrijke vaardigheden zoals het waarnemen, reflecteren en oordelen. Gaandeweg vergroot je je zelfkennis en krijg je meer zicht op de krachten die in je eigen ziel en in die van anderen leven. Ethiek speelt een belangrijke rol.

Kennis vergroten van, inzicht verwerven in:

 • de dynamiek van een conflict, het escaleren en de-escaleren;
 • het drie, vier en zevenledig mensbeeld in relatie tot samenwerking en conflict;
 • het effect van de catharsis op de hele mens;
 • het sneller uit elkaar houden van goed en kwaad;
 • groei- en ontwikkelingsprocessen;
 • crises en conflicten als essentiële stappen in een ontwikkelingsproces.

Vaardigheid vergroten in:

 • het waarnemen van mimiek en gestiek (fenomenologie);
 • de eigen oordeelsvorming (terughouden en zuiveren van oordeel);
 • het zoeken en vinden van een dynamisch evenwicht;
 • zelfsturing.

Werkwijzen en docenten

Het programma biedt een rijke variatie aan werkwijzen. Er zijn interactieve colleges, gesprekken in subgroepen en rollenspelen. Door middel van spraak, eutitmie en spel ervaar je de geboden lesstof ook aan den lijve.

De docenten en begeleiders waarmee gaan werken, hebben hun sporen in het veld verdiend. Dit zijn:

 • dr. Friedrich Glasl, ervaren mediator uit Oostenrijk;
 • mr Gerd Flint, Duits advocaat en mediator;
 • mr Gelske Versteeg, MfN-mediator en euritmiste;
 • mr Laurien van Egeraat, MfN- geregistreerd mediator en psychosociaal therapeut;
 • mr. Jaap Sijmons, hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht, voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN);
 • Ron Henkes, MfN-mediator, bestuurslid Stichting Dialoog en trainer op het gebied van Dynamische oordeelsvorming;
 • Auke van der Meij, filosoof, coauteur van het boek Imaginatie, inspiratie, intuïtie, bestuurslid van de AViN);
 • drs Jaap van der Weg, arts, schrijver en gespecialiseerd in het onderwerp karma;
 • Erika Kramer, spraakvormster;
 • Rik ten Cate, kunstenaar en fenomenoloog;
 • drs Jana Loose, Egyptologe en deskundige op het gebied van Ma’at
 • Gert Siebes, docent sociale ethiek en speltherapeut;
 • ir Annemarie Sijens, organisatieadviseur en procesbegeleider.

Benodigde tijd

Cursisten schrijven bij aanmelding een korte biografie van (max 1,5 A4) en een motivatie. Na de derde lesdag stemmen ze hun leerdoelen met de opleidingscoördinatoren af. Het huiswerk bestaat uit het lezen van relevante teksten, het uitvoeren van opdrachten en het voorbereiden van twee referaten van respectievelijk 10 en 15 minuten.

Plaats, data en prijs

Deze achtdaagse cursus vindt plaats op de Kraaybeekerhof in Driebergen. We gaan uit van groepen van 12-16 deelnemers. De data en tijden zijn bijgevoegd op het conceptprogramma. De geraamde kosten zijn € 2.250 exclusief BTW.

Enige gebruikte boeken

Michaela Glöckler, Macht in der zwischenmenschliche Beziehung, subtitel Grundlagen einer Erziehung zur Konfliktbewältigung;

Erik Baars, Auke van der Meij, Guus van der Bie, e.a. Imaginatie, inspiratie, intuïtie, subtitel handboek antroposofische onderzoeksmethoden;

Rudolf Steiner, Sociale en antisociale impulsen in de mens.

Aanmelden en inschrijven

Op basis van deze conceptfolder kun je je al vrijblijvend aanmelden voor de cursus. Per mail bij info@eerlijkheidsfabriek.nl of telefonisch bij Laurien (06 53734290). Zo weten wij dat je belangstelling voor onze cursus hebt. Medio juni verwachten we ook de laatste witte vlekken in het programma gevuld te hebben. Snel daarna sturen we je de definitieve folder toe met het inschrijfformulier en nadere informatie.

Het ethische perspectief

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezint op het juiste handelen. Wat maakt een handeling goed of fout? Hoe kun je daar vanuit de filosofie der vrijheid naar kijken?

 Hoogland, 20 mei 2018, Laurien van Egeraat en Annemarie Sijens

img_3115-e1526997674995.jpg

Concepttekst 20 mei 2018
Deze cursus is een initiatief van:
mr Laurien van Egeraat, De Eerlijkheidsfabriek
ir Annemarie Sijens, peripatos