Botsende waarden

Uitnodiging

voor Meet & Greet Nieuwjaarsbijeenkomst en Filosofisch Café 

op zondag 20 januari in Leusden

van 15.00 – 17.00 uur

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Van harte nodigen wij jullie uit voor onze feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 20 januari. Tijdens deze bijeenkomst heffen we met elkaar het glas. We vertellen ook over de activiteiten die we in 2019 gaan ontplooien en welke bijdrage jullie daaraan kunnen geven. Verder nemen we afscheid van Anke van Kampen, onze linking pin in het bestuur van de ISVW, en stellen we haar opvolger Stef Rietbergen graag aan jullie voor.

Ook in 2019 willen we ruimte geven aan de talenten, ideeën en vaardigheden van de Vrienden. Daarom beginnen we het jaar weer met een ZEEPKIST-sessie. Wij nodigen iedereen uit om in een pitch van maximaal vijf minuten een pakkende visie te geven op het actuele thema ‘Botsende waarden?’. Net als twee jaar geleden zal dit tot een kleurrijk palet aan inzichten leiden. En ook nu voegen we er een wedstrijdelement aan toe. Daarbij krijgen de drie winnaars de gelegenheid om hun pitch in het Filosofisch Café van 17 maart uit te werken.

Botsende waarden?

In Frankrijk is het sinds eind 2018 geel tegen groen. Terwijl de groene elite over het einde van de wereld praat, maken de dragers van gele hesjes maakt zich zorgen over het einde van de maand. De dialoog mist en het geweld neemt hand over hand toe. Het voorbeeld is actueel, maar niet uniek. Steeds vaker komen groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Bij de zwarte-pieten-discussie, de Brexit, de omgang met immigranten en bij de thematiek rond economische groei versus duurzame ontwikkeling. Het leidt tot dilemma’s, heftige emoties, twijfels en verwarring. Tweets en oneliners kunnen de kloof tussen de partijen niet dichten. Het gesprek verruwt en een werkelijke dialoog mist. Parallel daaraan verschijnt overal opnieuw de ‘sterke man’.

De combinatie aan uitdagingen waarvoor we staan is groot. Hoe komen we weer met elkaar in gesprek? Hoe verkrijgen we draagvlak voor een gezamenlijke ontwikkeling? Bij welke filosofen kunnen we te rade gaan? Welke handvatten gebruik je zelf bij dilemma’s? Welke rol kan het recht hierbij spelen? Deze en andere vragen kunnen een rol spelen in de pitches.

Om de bijeenkomst ook een feestelijk karakter te geven, klinken er in de pauze Argentijnse klanken. Tangotrio Encanta speelt en zingt voor ons muziek uit de havenstad Buenos Aires; een smeltkroes van verschillende culturen in Argentinië.

De Nieuwjaarsbijeenkomst met het Filosofisch Café is op zondag 20 januari 2019 van 15.00 – 17.00 uur. Toegang is € 10,- voor Vrienden, € 10,- voor introducés van Vrienden en € 25,- voor anderen. Aanmelden is verplicht via de website. Natuurlijk is er ook weer een KidsCafé waar hier voor aangemeld kan worden.

Wil je een zeepkist-presentatie geven dan kun je je tot en met donderdag 17 januari aanmelden via een mail met vermelding van de titel van de pitch aan vrienden@isvw.nl.

Met hartelijke Vriendengroet,

Peter Jurgens, voorzitter                                         Annemarie Sijens, secretaris

Schaft U per 1 januari 2019 de Gold Card aan, dan geniet u heel 2019 met korting van alle ISVW-publiekscursussen.