2 Waarom waarden belangrijk zijn

Het bijzondere van waarden is dat ze samenhangen met je behoeften en je er bewuste motieven aan kunt ontlenen. Vind je gezelligheid belangrijk, dan kun je je vast wel een beeld vormen van een gezellige woonkamer. Heb je dat beeld eenmaal gevormd, dan ontstaat vanzelf de wens dit in de praktijk te realiseren.

Dat laatste is helaas niet altijd makkelijk. Zo gauw je zo’n toekomstwens vorm wilt geven, gaan gewoonten, emoties en begeerten tegengas geven. Je komt dan als het ware tegenover jezelf te staan en merkt dat je niet geheel vrij bent om te doen wat je graag wilt doen. Lang geleden onderkenden Griekse filosofen dit probleem al. Een van hen beschreef vrijheid daarom zo: ‘Vrij is hij die geen heer dient, en zich niet laat leiden door zijn gewoonten, emoties en begeerten.’ Het eerste deel van die uitspraak illustreert dat vrijheid in die tijd het voorrecht van de elite was. Alleen aristocraten en grootgrondbezitters dienden toen geen heer. Dankzij hun personeel hadden ze zelfs tijd in overvloed. Tijd die ze gebruikten ze om hun vrijheid verder te vergroten. Ze schoolden hun zelfbeheersing en vormden hinderlijke gewoonten geleidelijk om.

Waarom ze dat belangrijk vonden?

Sommigen ongetwijfeld met het doel nog rijker te worden. Anderen zochten duurzaam geluk voor henzelf en hun omgeving. Zoek je dit geluk, dan kun je je motieven het best aan een mix van waarden ontlenen die met je fysieke, sociale, mentale en spirituele behoeften samenhangen. Je zult merken dat de accenten daarin regelmatig verschuiven.

In meer uit je leven halen lees je hoe de terugblik helpt om zicht op je waarden te krijgen en daar voortaan met meer bewustzijn mee om te gaan.

Terug naar de inhoudsopgave van “Start to Change the World!”