Voorbereiding op dag 2

De midlifecrisis wordt ook wel de crisis van de waarden genoemd. Het is een dringende oproep om je op je waardente bezinnen en het roer helemaal om te gooien. Een crisis markeert altijd het einde van een manier van leven. Wend je vervolgens de steven, naar wat jij van ganser harte wilt realiseren, dan werk je aan je levensplan. Dat is het plan dat je voor je geboorte maakte, maar dat sindsdien in je onderbewuste is weggezakt. Op de vorige cursusdag noemde ik dat het godendoel. Zie de tekening ‘De omgekeerde tijdstroom’ van die dag.

De Italiaanse dichter Dante Alighieri (1265 – 1321) begon zijn beroemde epos De Goddelijke Komedie met de beschrijving van wat wij nu een midlifecrisis noemen. Halverwege zijn levensweg verdwaalde de dichter in een donker woud, waar drie dieren hem een dal indreven. Dit dal was zo diep, dat zelfs het zonlicht er niet meer in doordrong. In de onderstaande prent van Gustave Doré zien we de een-zaamheid van de dichter. En voelen we de angst en twijfels die hem in de onherbergzame wildernis bekropen. 

Deze beangstigende ervaring in het dal vormde het startpunt van een bijzondere tocht. Via de hel en louteringsberg reisde Dante naar de hemel. Deze tocht die de dichter in zijn epos beschreef, lijkt pure fictie, totdat je je realiseert dat hij met elke kring van hel en louteringsberg een ondeugd verbond. Deze ondeugden komen we in de Middeleeuwse literatuur en schilderkunst regelmatig tegen. We kunnen dit soort kunstwerken dan ook beschouwen als een aansporing om deugden te ontwikkelen. 

Meer over de functie van deugden in onze tijd vertel ik op de cursusdag.  

Oefenstof

Neem een persoonlijke crisis in gedachten. Een crisis die al langere tijd achter je ligt en die je inmiddels goed hebt verwerkt. Denk aan een ziekte, ontslag, echtscheiding. Lees eerst de hele tekst door en laat hem vervolgens rustig een paar dagen liggen voordat je de vragen beantwoordt. 

Je verrijkt je inzicht in de gekozen crisis als je vervolgens elke dag kort aan de vragen werkt.

Wat verloor je ten gevolge van de crisis 

 • Wat raakte je materieel gezien kwijt? Denk aan woonruimte, bewegingsmogelijkheid, werkplek, inkomen
 • Wat was het effect op je tijdsbesteding? Denk aan de structuur van je dag, of het ritme van je week       
 • Welke kwaliteiten verdwenen uit je leven? Bijvoorbeeld het contact met collega’s, de klusvaardigheid van je partner, het gevoel van 1+1 =3 
 • Wat betekende het voor je gevoel van zingeving? Bijvoorbeeld het lege-nest-syndroom, gevoelens van zinloosheid

Wat je daarbij voelde

Elke crisis roept gevoelens op. Welke gevoelens waren dit? Denk aan angst, woede, verdriet, depressiviteit

Warmte en licht

Gelukkig zijn we nooit helemaal alleen. Voor Dante roemloos in het dal wegzinkt, ziet hij de schim van de Romeinse dichter Vergilius. Samen zetten zij de tocht voort.

 • Wie of wat haalde je uit de put?
 • Waar liep je warm voor?
 • Waar zag je licht aan het einde van de tunnel?

Wat je herwon

Heb je de crisis goed verwerkt, dan kun je ook de onderstaande vragen beantwoorden      

 • Wat geeft je leven sinds de crisis zin? Welke waarden nemen een prominente plek in? Meer informatie over waarden vind je onder de link.  
 • Welke kwaliteiten heb je sindsdien ontplooid? Je bent bijvoorbeeld goed geworden in het klussen, terwijl je partner dat eerder deed. Je hebt papa-kwaliteiten ontwikkeld, terwijl je je eerder alleen op je werk richtte
 • Voor welke dag- of weekstructuur heb je gekozen? Bijvoorbeeld minder werken om meer tijd voor je kinderen te hebben  
 • Hoe is het nu met je materieel gezien? Denk aan woonruimte, inkomen etc. Is het genoeg?

Kun je het verloop van de crisis in de tijd tekenen?

Lag je welbevinden na de verwerking van de crisis hoger of lager dan daarvoor?