Geest-schouwen

Vat moed. Zie om u heen. Streef naar inzicht in de natuur. Rudolf Steiner over de herfstevening

Als we iets bekijken, richten we onze blik op dat wat ruimtelijk zichtbaar is. Bij het schouwen daarentegen verruimen we onze blik tot het levende, wat achtereenvolgens ontkiemt, groeit, bloeit en weer tot verval komt. Schouwend proberen we die hele tijdsperiode te omvatten. Dit patroon van opgang, bloei en neergang is karakteristiek voor alles wat leeft. Voor planten, dieren, mensen, organisaties en culturen. 

1. Schouw om je heen, in de natuur

Schouwen vraagt een meditatieve, ontvangende grondhouding. Alleen zo kunnen de fenomenen zich uitspreken. Waarnemingen aan planten vormen ideaal oefenmateriaal. Neem daarom de tijd om deze week een wandeling in een bos of park te maken. Kijk om je heen naar het verkleurende blad en de vruchten en zaden die zich vormen. Verzamel zo veel mogelijk zintuigindrukken. Wat zie je, hoor je ruik je? Doe ook tastervaringen op. Schenk aandacht aan je gevoelens en gedachten. 

  • Neem een paar verkleurende bladeren en wat noten mee naar huis. Kijk er regelmatig naar en let op de veranderingen in hun uiterlijk. Noteer je zintuigindrukken, gevoelens en gedachten in steekwoorden. Wat is voor jou de essentie van de veranderingen die je hebt waargenomen?
  • Leg een gevonden eikel, kastanje of andere noot voor je op tafel. Stel je voor dat je hem poot. Schouw hoe hij de komende jaren groeit en zich door de seizoenswisselingen heen tot een boom ontwikkelt. Noteer de gevoelens en gedachten die deze toekomstbeelden bij je oproepen in steekwoorden. Wat is voor jou de essentie als je deze tijdspanne in haar geheel omvat?

De resultaten van deze oefening delen we plenair.

2. Motieven van anderen

Soms neem jezelf het initiatief tot een verandering van je gedrag, andere keren doe je dit onder invloed van anderen. Bij deze oefening onderzoek je hoe anderen ons gedrag proberen te beïnvloeden. 

Kijk televisie en selecteer één relatief eenvoudige boodschap die je aanspreekt of juist verafschuwt. Kies bij voorkeur een spotje van Ster, Sire of een ideële reclame. Bekijk dit spotje eventueel een paar keer. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wat zie je? En welke zintuigindrukken worden er opgeroepen? Denk bijvoorbeeld aan: wind in het haar, koffiegeur, smaak van Indisch eten, zonnewarmte.
  • Welke gedachten-associaties roepen de beelden op? Bijvoorbeeld: in deze auto voel ik me vrij, dieren lijden omdat wij (goedkoop) vlees willen eten. 
  • Welke gevoelens ervaar je tijdens het kijken naar het spotje? 
  • Welke handelingsimpuls(en) ervaar je?
  • Welke motieven dicht je de opdrachtgever van het spotje toe? Vanuit welke waarden denk je dat hij handelt? Bijvoorbeeld: dierenwelzijn, geldelijk gewin, gezondheid, schoonheid.
  • Welke waarde van jou komt in vervulling dan wel in de knel als veel mensen aan deze boodschap gehoor geven? 

Houd het vooral klein. Neem iets wat overzichtelijk is en wat je in ca vijf minuten kunt vertellen.

De resultaten van oefening 2 delen we in drietallen. 

Beknopte informatie over verschillende soorten waarden vind je onder de link.