Voorbereiding dag 1: Ruimte en tijd

Je kunt de grondsteen zien als een metamorfose van het honderd jaar geleden afgebrande eerste Goetheanum. Het verdriet om het verlies van dit bijzondere gebouw was groot. Zelfs het besef dat niets van waarde voor eeuwig verloren gaat, bood nauwelijks troost. En toch ging Rudolf Steiner onvermoeibaar door. Nog geen jaar later, tijdens de Weihnachtstagung van eind 1923, bracht hij het Goetheanum in een onverwoestbare vorm terug: als grondsteen van de Antroposofische Vereniging. 

In de bouw heeft een grondsteen lang een praktische functie gehad. Als het om de stichting van een bijzonder gebouw ging, liet de bouwmeester haar doelbewust als eerste plaatsen. Zo konden de bouwlieden de maten van het toekomstige gebouw aan haar grondsteen afmeten. 

Welke praktische informatie biedt de grondsteen je voor het werk aan jezelf en in de wereld? En aan welk gebouw bouwen we dan? In zeven bijeenkomsten gaan we dit onderzoeken. We beginnen met wat de grondsteen ons vertelt over ruimte en tijd.

Opdracht 1

Lees de grondsteen aandachtig door. Je kunt hier de bijgevoegde werkvertaling voor gebruiken, de oorspronkelijke Duitse tekst of een willekeurige andere vertaling. 

Kleur de woorden die met de ruimte en je oriëntatie daarin te maken hebben. Doe dit ook met het bijbehorende lidwoord en voorzetsel.

Kies een andere kleur voor de begrippen die met tijd te maken hebben. Kleur ook het bijbehorende voorzetsel en lidwoord.

Verdiep je de komende dagen steeds zo’n 5 tot 10 minuten in een of enkele van de gekleurde delen van de spreuk. Welk werkwoord hoort erbij? Welk zelfstandig naamwoord? Vaak kom je verder door vragen bij een tekst te stellen. Kijk ter inspiratie eventueel onder de link. Daar vind je een beknopte beschrijving van een vruchtbare westerse meditatievorm: de lectio divina.

Je gedachten over deze passages en hun onderlinge relaties wisselen we op de eerste cursusdag uit.

Opdracht 2

Drie keer worden de geesten van oost, west, noord en zuid genoemd. Waarom noemt Rudolf Steiner deze vier windrichtingen zo nadrukkelijk? En waarom juist in deze volgorde? Op de eerste cursusdag zoeken we naar de antwoorden op deze vragen.

Blik ter voorbereiding eens terug op de reizen die je binnen Europa hebt gemaakt. Neem dagelijks 5 tot 10 minuten tijd voor je reisherinneringen en kleur de gebieden die je hebt bezocht. Op wikipedia vind je onder het thema een kaart die – mits zwart-wit afgedrukt – voor dit doel goed bruikbaar is.

Zoek naar karakteristieken voor de meest noordelijke, oostelijke, westelijke en zuidelijke punten die je binnen Europa hebt bezocht. Is er ook iets karakteristieks voor Midden-Europa? Let op de invallen die je krijgt. Vaak komen er herinneringen boven aan gelezen boeken, of geschiedenis- en aardrijkskundelessen uit je schooltijd. Let ook op wat er toevallig op je pad komt.

De gevonden karakteristieken wisselen we op de eerste cursusdag uit. Dankzij de gesprekken zal er een completer beeld ontstaan van het Europa waarin het eerste Goetheanum stond.

Opdracht uit de cursus ‘Werken met de grondsteen’, op 5 januari 2023 geplaatst op Peripatos door Annemarie Sijens.