Teambegeleiding

Nu het aantal vrijescholen rap toeneemt is het de vraag of alle nieuw instromende leraren het bijzondere karakter van dit onderwijs levend kunnen houden. De kans is groot dat bestaande gewoonten wel worden overgenomen, maar niet meer worden begrepen. Daarom richt ik me na een jarenlange ervaring als (interim)-directeur, organisatieadviseur en fusiebegeleider op het begeleiden van teams van vrijescholen. Centraal bij die begeleiding staat het vrij kunnen werken vanuit de waarden van het vrijeschoolonderwijs. Leidend daarbij zijn de drie oefeningen uit de grondsteenspreuk van de antroposofische vereniging en de grondsteen van de school zelf. 

Een indruk van de oefenstof, zoals ik die in de cursus Metamorfosen van de ziel gebruik vind je hier. In overleg met jullie maak ik die oefenstof op maat. Een teambegeleidingstraject neemt vier tot vijf dagdelen in beslag. Desgewenst kan ik de leidinggevenden na afloop van dit traject coachen bij de ontwikkeling van de identiteit van hun school. Ik bied je in elk geval een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

Annemarie Sijens, 06 – 29 55 71 42