Procesbegeleiding

Sinds mijn afstuderen aan de TU-Delft, werk ik als procesbegeleider, coach en (interim)directeur binnen de (semi)overheid en in de non-profit sector. Mijn eerste ervaringen deed ik op binnen het NEN-instituut. Daarna werkte ik onder meer bij outplacementbureau Metacentrum, Rijkswaterstaat en in de gezondheidszorg. Sinds 2000 werk ik vooral in het onderwijsveld (Kinderopvang, PO, SBO, VO). Daarnaast ben ik bestuurlijk actief in Amersfoort en omgeving. Een uitgebreid CV staat op mijn linked-in profiel.

Met deze activiteiten is mijn agenda al goed gevuld. De resterende tijd besteed ik aan Sociale Kunst. Leidend daarbij is het motto van de Sociale ethiek van Rudolf Steiner:

Heilsam ist nur,

wenn im Spiegel der Menschenseele sich bildet die ganze Gemeinschaft

und in der Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft

Proberen we dit motto praktisch te hanteren, dan weven we onderlinge verbanden, ontwikkelen we ons als individu en bouwen we doelbewust aan de wereld van morgen.

De door mij gehanteerde werkwijze en bedding zijn binnen organisaties en teams goed bruikbaar. Ze versterken de effectiviteit van vergaderingen en de individuele daadkracht. Meer informatie over sociale kunst vind je onder de tab artikelen.