Begeleiding en advies

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in PO, VO, SBO en volwasseneneducatie en werkte de afgelopen vijftien jaar vooral binnen het vrijeschoolonderwijs. Sinds oktober 2018 werk ik als interim-manager in de Kinderopvang. Mijn nevenfuncties zijn toezichthouder bij Scholen in de kunst in Amersfoort, Soest en Leusden en voorzitter van het bestuur van Kringloopcentrum Amersfoort Leusden.

Vaak is mijn werkterrein chaotisch en de toekomst ongewis. Het is de kunst om in zo’n situatie het vertrouwen van alle betrokkenen te winnen en stap voor stap een verbindend en inspirerend toekomstbeeld te formuleren. Is dit er en lijkt de weg erheen begaanbaar, dan durven mensen nieuwe stappen te zetten en ontwikkelt een organisatie zich.

Voor dit type werk zijn nuchtere realiteitszin, een helicopterview en fantasie nodig. De realiteitszin en een helicopterview gebruik ik om de feitelijke situatie op het speelveld te overzien. Onbevangen fantasie verruimt mijn blik en geeft me oog voor alles wat in potentie aanwezig is en in de toekomst gerealiseerd kan worden. Het mooie van fantasie is dat het de ontwikkelingsmogelijkheden van mens en organisatie ontsluit.

Mijn kernkwaliteiten zijn: verbindend, luistervaardig, duidelijk, zorgvuldig en daadkrachtig. Meer over mijn levensfilosofie, mensbeeld en werkwijze vind je in de columns op deze website.

Momenteel ben ik beschikbaar als:

  • voorzitter / moderator / conflictbemiddelaar;
  • managementcoach.

Na 1 februari 2018 ben ik weer beschikbaar als:

  • procesbegeleider (ook van fusies);
  • interimmanager in de kinderopvang;
  • senior adviseur.

 

Een beknopt CV vindt u op mijn linked-in profiel.