Begeleiding en advies

Mijn agenda is goed gevuld, maar voor een boeiende opdracht maak ik graag tijd. Mijn ervaring ligt vooral in het onderwijsveld. Ik werk en werkte er als leidinggevende, coach, adviseur en procesbegeleider. Mijn expertise ligt vooral op het gebied van:

• Visie- en strategieontwikkeling;
• Identiteitsontwikkeling;
• Leiderschapsontwikkeling;
• Cultuurverandering.

Mijn kernkwaliteiten zijn: verbindend, luistervaardig, duidelijk, zorgvuldig en daadkrachtig. Men vindt dat ik snel tot resultaten kom.

Ik ben beschikbaar als:
• voorzitter / moderator / conflictbemiddelaar;
• managementcoach;
• procesbegeleider (ook van fusies);
• senior adviseur;
• spreker en workshopbegeleider rond het thema identiteitsontwikkeling.

Een beknopt CV vindt u op mijn linked-in profiel.