Passend handelen in groepen

Als iemands droom het leven van anderen in de groep raakt, wekt ze een baaierd aan gevoelens. Die gevoelens kunnen variëren van enthousiasme tot bezorgdheid, angst en afschuw. Aan de hand van praktijksituaties onderzoeken we wat er nodig was om in die situaties passend te handelen. 

Annemarie Sijens, gespreksleider, procesbegeleider, organisatieadviseur