Oefenstof dag 2     Van herinneren naar geest-herinneren

Je eeuwige individualiteit kiest de plek waar je incarneert doelbewust. In lijn met je levensplan. Tijdens je opvoeding gaven je (groot)ouders, leraren en vrienden je een voorlopige basis mee voor de rest van je leven. Ieders basisuitrusting bevat zodoende een keur aan normen, vaardigheden en frases[1]. Veel van wat je meekreeg, is in het dagelijks leven goed bruikbaar. Denk maar aan een vaardigheid als het eten met mes en vork, de norm om je zitplaats in het OV aan ouderen af te staan, of het feliciteren van een collega die net promotie heeft gemaakt. Naast bruikbare normen, routines en frases kreeg ieder van ons ook een flinke portie ballast mee. Geest-herinneren kan je helpen om kaf en koren van elkaar te scheiden.

Oefening 1       Waar brachten je benen je heen?

  • Herinner je de plekken waar je tot je volwassenheid hebt gewoond. Kun je ze ook karakteriseren? Bijvoorbeeld: Ik ben geboren in een volksbuurt van de havenstad Rotterdam. In een stenige, praktische en nuchtere omgeving. Op mijn zesde verhuisden we van West-Nederland naar ….
  • Herinner je je ouders en grootouders. Wat deden ze? Denk aan beroep, hobby’s, lidmaatschap van vakbond, kerk of politieke partij. Welke vaardigheden, opvattingen en frases kreeg je zodoende met de paplepel mee? Welke waarden zijn ermee verbonden? Welke waarden zijn ook in je huidige leven nog betekenisvol?
  • Denk terug aan de leraren, vrienden, werkgevers en collega’s die je tot je volwassenheid hebt ontmoet. Welke herinneringen komen spontaan boven? 
  • Selecteer één ontmoeting die iets wezenlijks aan je basisuitrusting heeft toegevoegd. Welke waarde is daarmee verbonden?

Oefening 2

Lees de eerste kolom van de grondsteen en mediteer op de onderstaande zinsdelen en de daarbij staande vragen. Wat komt er spontaan bij je op? Welke invallen kreeg je de dagen erna? 

  • Geheugen in de ledematen. Welk geheugen zit er in je handen en armen, wat in je benen en voeten? Je antwoord rijpt als je zo nu en dan op je bewegingen let en met aandacht handelt.
  • Herinneren en geest-herinneren. Welk verschil ervaar je tussen beide vormen van herinneren?
  • Waarachtig leven: Wanneer voel je dat je waarachtig leeft?
  • Echo: Welke echo’s uit je opvoeding klinken er in jouw leven mee?

[1] Frases zijn de door onze opvoeding gevormde gevoelsuitingen die we bij een bepaalde gebeurtenis of ervaring normaal vinden. Een frase kan een hulp zijn in lastige situaties. Of verworden tot een holle uitspraak.