Drie basisoefeningen

Gelukkig worden, wie wil dat niet? Gaandeweg merkte ik dat geluk en vreugde wegvluchten als je hen najaagt. Het zijn schuwe wezens die pas dichterbij komen als je jezelf beter leert kennen en je eigen ontwikkeling ter hand neemt.

Zelfkennis verwerf je door regelmatig op je doen en laten terug te blikken, je op je emoties te bezinnen en fantasievolle toekomstbeelden te vormen. Door dit regelmatig te doen, leer je je onbewuste drijfveren en motieven steeds beter kennen. Je gaat patronen zien en krijgt de gelegenheid ze om te vormen. Hierdoor groeit je vrijheid en ga je het stuur van je leven meer in eigen hand nemen. Je zult merken dat je daarmee een stevig fundament legt voor de initiatieven die je op grond van je gegroeide zelfkennis gaat ondernemen.

Oefening 1: Terugblik op het handelen

Oefening 2: Bezinnen op emoties

Oefening 3: Toekomst dromen

De context van de oefeningen vind je in Een authentiek leven leiden. Meer informatie over de oorzaken van tegenslag vind je in Met jezelf in de knoop.

Inspiratiebronnen

Inspiratie voor de drie basisoefeningen vond ik in de Grondsteenspreuk van de filosoof Rudolf Steiner (1861 -1925). Bij het schrijven van de tekst over motieven maakte ik gebruik van het werk van Stephen Covey (1932-2012) en de psycholoog Abraham Masov (1908-1970).