Oefening 1: Terugblik op het handelen

Door regelmatig op je handelen terug te blikken, krijg je meer  bewustzijn voor je onbewuste drijfveren. Ze veranderen dan in motieven waaraan je toekomstgerichte acties kunt koppelen.

Deze oefening ligt in het verlengde van de blog Meer uit je leven halen. Door die te lezen snap je de context van de oefening beter.

Ik hou van de terugblik en doe dit al erg lang. Vaak met hulp van een dagboek. Om je indruk te geven van het effect dat je ermee kunt bereiken, vind je in de toelichting twee voorbeelden.

 

Oefening

Breng je een situatie in herinnering, waarin een voor jou belangrijke waarde in de knel kwam en het je lukte de situatie actief in positieve zin te veranderen.

Welke waarden hebben je handelen in die situatie bepaald? Hoe kijk je er nu op terug?

 

Toelichting 
Wil je terugblik effectief zijn, dan moet je de goede vraag stellen. Dat is een vraag waarop je het antwoord graag wilt vinden. Hoe krachtiger de vraag bij je leeft, hoe groter de energie om naar antwoorden te zoeken. Tegelijkertijd moet je je realiseren dat het een tijdje kan duren voor je een beeld van de voor jou belangrijke waarden hebt.
Het is handig steeds op een bepaald aspect van je leven te focussen. Je werk zijn, je woonsituatie, je relatie etc. De enige twee vereisten zijn, dat je terugblikt op iets wat je hebt echt hebt gedaan en dat je het antwoord echt graag wilt weten. Weet je niet goed hoe je rond een vraag terugblikt, laat je dan inspireren door de voorbeelden hieronder.
Een hoge bloeddruk
Toen ik het jaren geleden erg druk had en een hoge bloeddruk ontwikkelde, reflecteerde ik ’s avonds op de manier waarop ik die dag had gepauzeerd. Hierdoor werd ik me meer bewust van mijn gedrag en kon ik me voornemen dingen voortaan anders te doen. Stapje voor stapje ging ik de waarde gezondheid naar praktisch handelen vertalen. Dat lukte en had tot effect dat mijn bloeddruk daalde.
Verlies van plezier
Een paar jaar geleden verloor ik het plezier in mijn leven, een signaal dat je levensmotief niet meer uit de verf komt. Om mijn koers te hervinden, zocht ik bij het terugblikken bewust naar activiteiten die ik fijn vond. Daartoe stelde ik mijn focus op grote en kleinere afstanden in. Op veertig jaar geleden, vorig jaar, gisteren, etc. Ik nam er uitgebreid de tijd voor omdat ik het meest kiemkrachtige zaad wilde selecteren. De vervolgstap was de vraag hoe ik mijn levensmotief in mijn huidige levenssituatie het beste kon verwerkelijken. Ik kwam op schrijven uit. Het mondde uit in een manuscript, een paar gepubliceerde artikelen en uiteindelijk deze blogsite. Het schrijven en alles wat daaruit voortvloeit, geeft me weer lol in het leven. Ik concludeer daaruit dat ik weer een goed spoor te pakken heb.