100 jaar vrijescholen en sociale impuls

Honderd jaar geleden is de eerste Waldorfschool opgericht, de Duitse evenknie van onze vrijescholen. In datzelfde jaar gaf Steiner een nieuwe impuls aan het sociale leven. Een dubbel jubileumjaar dus. Najaar 2018 kreeg ik de vraag om een artikel over honderd jaar Waldorfscholen te schrijven. In dat artikel ligt de basis voor de lezingen en workshops die ik in 2019 gaf. Gegeven de tijd, wil ik de inzichten die ik aan de gesprekken met deelnemers ontleende, bundelen in een boekje met de titel Naar een sociale toekomst. Uitgangspunt daarbij is het motto van de sociale ethiek van Rudolf Steiner:

Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft
und in der Gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft.

Delen: