Inhoudsopgave

Deze inhoudsopgave ontwikkelt zich organisch. Wekelijks plaats ik een of meer teksten. Geplaatst op 16 mei: tien levensfasen

Inleiding

Deel 1 Onderwijs en opvoeding 

Onderwijs tot leven wekken

1 Groei en ontwikkeling

2 Waarom waarden belangrijk zijn

3 Karakteriseren en beelden vormen

4 Emoties: wat leer je ervan en hoe toom je ze in

5 Werken met je wil

Deel 2 Achtergronden van het eerste Goetheanum

Dit artikel over het eerste Goetheanum als een mysterieplaats, die het beoogde resultaat van een inwijdingsweg zichtbaar maakt, verschijnt juni 2019 in het maandblad Motief.