Geest-herinneren

Tot drie keer toe klinkt in de Grondsteenspreuk de oproep om te oefenen. Neem je die aansporing serieus, dan ontwikkel je wahrhaftigkeit, een woord dat je met waarachtigheid kunt vertalen. Het effect van geest-herinneren, beschreef Rudolf Steiner als volgt:

Oefen geest-herinneren 

In zielendiepten

En je zult waarachtig leven

In het mensen-wereld-wezen.

We gaan na wat de effecten van geest-herinneren zijn en waar die waarachtigheid in schuilt. Hieronder volgt de voorbereidende oefenstof.

Voorbereidende oefenstof

In je vroege jeugd oefenden je (groot)ouders, je kleuterjuf en een eventuele vaste oppas een grote vormende invloed uit op je leven. Geleidelijk breidde die kring zich uit. Denk aan leraren, klasgenoten, vrienden en idolen. Zij openden nieuwe vensters op de wereld en verruimden je blik. Dankzij hen ondernam je nieuwe activiteiten en opende zich een breder toekomstperspectief.

Veel van je normen en gewoonten dank je aan de kringen waarin je opgroeide. Neem de tijd en blik terug. Richt je aandacht op de positieve invloed die anderen op je leven hebben gehad. Kijk hiertoe eerst naar je kleutertijd (onder 1) en vervolgens naar je jeugd en jonge volwassenheid (onder 2).

1.. Kleutertijd

Welke basisgevoelens ervaar je als je op je kleutertijd terugkijkt? 

Schrijf in een paar steekwoorden op wat je aan je opvoeders dankt.

De ervaren basisgevoelens inventariseren we plenair.

2.. Jeugd en jonge volwassenheid

Richt je blik op ervaringen die je horizon hebben verruimd. Selecteer een voorbeeld uit je puberteit of jonge volwassenheid dat je met anderen wilt delen. Onderzoek dit aan de hand van de volgende aandachtspunten:

  • Gewaarwordingen   

Probeer de situatie eerst opnieuw te beleven. 

Hulpvragen: Hoe zag je omgeving eruit? Wie komen erin voor? Hoe waren jullie gekleed? Hoe bewogen jullie je? Welke zintuigindrukken had je? 

  • Gedachten en gevoelens

Beschrijf de situatie vervolgens feitelijk in termen van oorzaak en gevolg. 

Welke gevoelens wekten de woorden of daden van de ander in die situatie op?  

  • Essentie

Ga tot slot op zoek naar de kern van de onderzochte belevenis. 

Waarin school de blikverruiming of de bevrijding die je ervoer? Wat maakt deze ervaring voor jou zo waardevol? Wat was het effect ervan op je verdere leven? 

Schrijf de belangrijkste punten als geheugensteuntje op. Tijdens de bijeenkomst deel je dit voorbeeld met een of twee anderen.

Bijgewerkt op 15 januari 2022