Geest-herinneren

‘It takes a village to raise a child’, Afrikaans spreekwoord

In onze vroege jeugd hadden (groot)ouders, kleuterjuffen en crècheleidsters een grote vormende invloed op ons leven. Geleidelijk groeide de kring van mensen die ons omringden en gingen ook anderen ons doen en laten beïnvloeden. Denk aan leraren, klasgenoten, vrienden, collega’s, bekenden en idolen. Een opmerking van een van hen kon ons op een ander been zetten. Een gedraaide LP kon tot nieuwe ervaringen leiden. Het was alsof er diep in onze ziel iets op deze beroering wachtte en zachtjes begon te resoneren.

Veel van je huidige normen en gewoonten dank je aan de mensen die je vroeger omringden, aan de uiteenlopende kringen waarin je je vroeger bewoog. Neem de tijd en blik in alle rust op je leven terug. Richt je aandacht op de positieve invloed die anderen op je leven hebben gehad. 

Oefening 1: Welke basisgevoelens ervaar je als je op je vroege kindertijd terugkijkt? Schrijf in een paar steekwoorden op wat je in dit opzicht aan je (groot)ouders, vaste oppas en kleuterjuf dankt.

Oefening 2: Richt je blik vervolgens op ervaringen die je horizon na je vroege kindertijd hebben verruimd. Kijk naar verschillende levensfasen. Selecteer drie of vier voorbeelden. Kies in elk geval een voorbeeld uit je puberteit en één uit je twintiger jaren. Zoek vervolgens naar één of twee voorbeelden uit je latere leven. Besteed bij je onderzoek aandacht aan:

Gewaarwordingen. Probeer de situatie eerst opnieuw te beleven. Hulpvragen (het geeft niet als je slechts fragmenten hebt): Hoe zag je omgeving eruit? Wie komen erin voor? Hoe waren jullie gekleed? Hoe bewogen jullie je? Welke zintuigindrukken had je? 

Gedachten en gevoelens. Beschrijf de situatie feitelijk in termen van oorzaak en gevolg. Was er sprake van een vorm van bevrijding? Welke gevoelens wekten de woorden of daden van de ander in die situatie op?  

Essentie. Ga tot slot op zoek naar de kern van de onderzochte belevenis. Wat maakt deze ervaring voor jou zo waardevol? Wat was het effect ervan op je verdere leven?  

Kies één voorbeeld uit dat je op de eerste cursusdag in een twee- of drietal met anderen wilt delen. Schrijf de belangrijkste punten als geheugensteuntje voor jezelf op.