Een geslaagd leven

Een geslaagd leven is meer dan materieel succes alleen. De opbouw van goede gewoontes leidt tot wat de klassieken een gelukt leven noemden. Dat is een leven waarin vrijheid, vriendschap en verantwoordelijkheid een harmonieus geheel vormen.

Door te oefenen, werk je dus aan je levensgeluk.