Deel I Crises wekken bewustzijn

Crises hebben een slechte naam. Begrijpelijk, want iedere crisis gaat met zorgen en leed gepaard. Kijk ik terug op de persoonlijke crises die ik in de loop van mijn leven heb doorwerkt, dan constateer ik dat ze me stuk voor stuk iets dierbaars hebben afgenomen. Tegelijkertijd bood iedere crisis me de kans om nieuwe aspecten van mezelf te ontwikkelen. Het mooie van crises is dat ze je bewustzijn wekken. Dankzij crises kom je dichter bij de kern van je wezen. Zo ontdek je waar het om draait en welke waarden je hier op aarde wilt realiseren. Met behulp van die kennis, moed en fantasie, kun je vervolgens bewust een nieuwe weg inslaan. Aan crises kun je je ontwikkelen. Daarom bieden ze kansen voor jou als individu en voor de gemeenschappen waarvan je deel uitmaakt.

In mijn artikel Onderwijs tot leven wekken lees je hoe een combinatie van crises aan het begin van dit millennium de vrijescholen wakker schudde en hoe deze scholen zich vervolgens ontwikkelden. De thema’s die ik in dat artikel aanstip, zijn in Deel I van dit boek verder uitgewerkt. Hier vind je ook tips en oefeningen die je bewustzijn wekken voor de geest. Tegelijkertijd vormen deze oefeningen een opmaat voor het leren ademen van licht dat in deel II van dit boek centraal staat.

We leven in spannende tijden. Hoe hoog de nood is, merken we aan het toenemend aantal crises. Meer dan ooit tevoren is het belangrijk om ons bewust te worden van de geestelijke wereld en daar inspiratie en enthousiasme aan te ontlenen. Elke crisis is een rinkelende wekker. Een oproep van de geest om de slaap uit onze ogen te wrijven en op te staan.

Terug naar de inhoudsopgave