Deel 1 Onderwijs en opvoeding

De kiem van dit digitale boek ontstond met een vraag van de redacteur van Vrije Opvoedkunst. Rob Tuk had mijn blogs over angst en drempelbewustzijn gelezen en vroeg me om een artikel waarin ik die thema’s in verband bracht met het honderdjarig bestaan van de Waldorfscholen. Enthousiast nam ik de uitdaging aan. In het artikel Onderwijs tot leven wekken beschreef ik de karakteristieken van groei en ontwikkeling, en de rol die crises, emoties en bewustzijnsontwikkeling daarbij spelen.

Het loont de moeite om het artikel meermaals te lezen en jezelf er vragen bij te stellen, zoals: Wat zijn mijn waarden? Welke innerlijke weerstanden ontmoet ik als ik een waarde in de praktijk wil realiseren? Welk toekomstbeeld helpt me om een eerste stap te zetten? Wat was het effect daarvan?

De praktische omgang met zaken die jij waardevol vindt, leidt tot meer zelfkennis, tot nieuw gedrag en tot veranderingen in je omgeving. Wil je je omgeving veranderen, dan zul je bij jezelf moeten beginnen.

Terug naar de inhoudsopgave van “Start to Change the World!”