Cursus Voorbereid over de drempel

In een tijd waarin de media ons dagelijks op nieuwe crises wijzen, is vertrouwen in de toekomst belangrijker dan ooit. Onwankelbaar vertrouwen kun je alleen ontlenen aan de geest. Hoe dieper de schaduwen die ons omringen, hoe krachtiger dit geestlicht straalt. Elke crisis markeert een breuk. Chaos sluit het oude af. Dankzij eerbied – liefde voor het licht en overgave van de wil – ordenen de elementen zich aan gene zijde opnieuw. 

Dit najaar start de cursus ‘Voorbereid over de drempel’, die vier zondagmiddagen beslaat. Cursusleider Annemarie Sijens geeft dan twee inleidingen en een kunstzinnige oefening. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisseling en gesprek. Tijdens de bijeenkomsten en thuis oefenen de deelnemers hun waarneming en werken ze aan andere manieren van denken. Aan de orde komen nacht-leren, geest-schouwen en groepsdenken (zoals Rudolf Steiner dit beschreef in de ongedrukte passage). Doel van het oefenen is het ervaren van het licht van de geest. De dagelijkse oefentijd is gemiddeld een kwartier. 

Thema’s die op de opeenvolgende bijeenkomsten centraal staan:

De wereld voor de drempel

  • Huidig mens- en wereldbeeld 
  • Positiviteit en onbevangenheid 

Voorbereiding van de ziel

  • Eerbied: opvoeder van de bewustzijnsziel
  • De drie dieren

Drempelovergang

  • De vleugels die je dragen
  • Via chaos naar een nieuwe vorm

De grote wachter

  • Ons ware ik
  • Hiërarchische wezens 

Plaats: Ontmoetingscentrum Enkidoe in Zutphen

Data en tijd: vier zondagmiddagen van 14.00 – 17.00 uur, data nog niet bekend

Kosten: € 60,- voor de hele cursus, inclusief materiaal, koffie en thee.

Heb je interesse, mail dit dan aan peripatos@kpnmail.nl. Dan stuur ik je in de tweede helft van augustus het programma toe. Je aanmelden kan vanaf het moment dat het programma definitief is en de data bekend zijn. Circa 10 dagen voor de eerste cursusdag ontvang je de voorbereidende oefenstof.