Cursus Voorbereid over de drempel

Nu de media ons dagelijks op nieuwe crises wijzen, is vertrouwen in de toekomst belangrijker dan ooit. Maar waarop kunnen we bouwen als ons vertrouwde leven op instorten staat? Niet op materiële zekerheden of oude spelregels, want die behoren juist tot ons oude leven. Zo markeert elke crisis een drempel. Ervoor liggen rotsvaste zekerheden, erachter verkruimelt de vaste grond en vrezen we een vrije val. Meestal boezemt die chaotische leegte ons zoveel angst in, dat we onze ogen maar liever sluiten. En de drempel mijden, zo lang dit kan. 

In deze cursus verkennen we het gebied rond de drempel naar de geestelijke wereld. We onderzoeken hoe we constructief met chaos kunnen omgaan en uit losse elementen een betekenisvol geheel kunnen scheppen. Wat een spelend kind nog moeiteloos doet, kunnen wij volwassenen ons doelbewust verwerven. Dankzij kinderlijke onbevangenheid verschijnt onze omgeving in een nieuw licht. Hoe dieper de schaduwen die ons omringen, hoe krachtiger dit geestlicht straalt. Met moed en verbeeldingskracht kunnen we op dit ideeënlicht een toekomst bouwen.

Cursusleider ir Annemarie Sijens (1956) geeft regelmatig cursussen over Sociale kunst en De grondsteen van de Antroposofische Vereniging. Dit keer staat de drempel naar de geestelijke wereld centraal. Tijdens de bijeenkomsten en thuis, oefen je je waarneming en werk je aan andere manieren van denken. Aan de orde komen nacht-leren, geest-schouwen en groepsdenken (zoals Rudolf Steiner dit beschreef in de ongedrukte passage). Het doel van de oefeningen is tweeledig: het ervaren van het licht van de geest en het op grond daarvan herscheppen van je directe omgeving. Al oefenend zullen jij en je omgeving stapsgewijs veranderen. De dagelijkse oefentijd is gemiddeld een kwartier. 

Cursusopzet

Dagdeel 1   De wereld voor de drempel

  • Huidig mens- en wereldbeeld 
  • Positiviteit en onbevangenheid 

Dagdeel 2   Voorbereiding van de ziel

  • Eerbied: opvoeder van de bewustzijnsziel
  • Drie dieren

Dagdeel 3   Drempelovergang

  • Vleugels die ons dragen
  • Via chaos naar een nieuwe vorm

Dagdeel 4   De grote wachter

  • Ons ware ik
  • Hiërarchische wezens 

Data en tijd: Zondag 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december van 14.00 – 17.00 uur.

Plaats: Enkidoe, Oudewand 13 in Zutphen.

Cursuskosten: € 60,- , inclusief materiaal, koffie en thee. Op de eerste cursusdag overmaken dan wel contant betalen.

Aanmelden: via een e-mail onder vermelding van je naam en telefoonnummer. Je eventuele vragen beantwoord ik graag.

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers. Ongeveer 10 dagen voor de eerste cursusdag ontvang je de voorbereidende oefenstof voor de eerste cursusdag.