Cursus Metamorfosen van het zielenleven

Lang geleden onderzochten alchemisten processen die een verwantschap hadden met de krachten van de ziel. Het oplossen, verbranden en uitkristalliseren van stoffen gaf hen inzicht in de werking van hun denken, voelen en willen. Tot in onze spreektaal vinden we nog iets van dit gedachtengoed terug. Een uitgekristalliseerde gedachte bijvoorbeeld, verwijst naar het resultaat van wat een alchemist een zoutvormingsproces noemde. Zag hij in zijn retort hoe een oplossing geleidelijk uitkristalliseerde, dan leerde dit hem iets over het vormen van heldere gedachten. Door zijn denken, voelen en willen stap voor stap te ontwikkelen, streefde de alchemist ernaar de Steen der wijzen te vinden. 

De hedendaagse ‘alchemistische’ oefenweg vraagt geen laboratorium met retorten. De drie oefeningen uit de grondsteenspreuk van Rudolf Steiner hebben een vergelijkbaar effect. Voer je ze regelmatig uit, dan metamorfoseert je handelen, voelen en denken. Het resultaat is authenticiteit, enthousiasme, een levendiger denken en een vrijere wilsontplooiing. In vier dagdelen werken we aan de volgende thema’s:

  1. Geest-herinneren: Zoeken naar de essentie                                              
  2. Geest-bezinnen: Onderzoeken van warme gevoelens en vurige emoties
  3. Geest-schouwen: Omgaan met (toekomst-)beelden
  4. Ontplooien van initiatieven in de dagelijkse praktijk

Elk dagdeel van drie uur bevat een inleiding, oefening en gesprek. Tussen de dagdelen zitten steeds enkele weken. De groepsgrootte ligt idealiter tussen de 8 en 12 deelnemer. 

De pilot-cursus is in september begonnen. In januari starten er nieuwe cursussen. Ook voor teams en andere besloten groepen. Heb je belangstelling, neem dan contact met me op via Peripatos@kpnmail.nl