Cursus Metamorfosen van het zielenleven

Werken met de grondsteenspreuk, onder leiding van Annemarie Sijens

De grondsteenspreuk van de Antroposofische Vereniging bevat drie oefeningen. Voer je ze regelmatig uit, dan metamorfoseren de krachten van je ziel. Het resultaat is meer authenticiteit, enthousiasme, een levendiger denken en een vrijere wilsontplooiing. 

Over de cursusleider

Dankzij een jeugd in de bossen van Zeist, een goede biologieleraar en een propedeuse biologie ontwikkelde ik mijn waarneming van de groei en ontwikkeling van planten. Dankzij een opleiding tot architect scherpte ik mijn denken. Het waren twee heel verschillende scholingswegen die ik gaandeweg met elkaar ging verbinden. Dit leidde tot inzichten die in mijn dagelijkse handelen, mijn sociale leven en bij de ontwikkeling van organisaties bruikbaar bleken.

Rond mijn veertigste verliet ik de techniek om me voortaan op de ontwikkeling van mens en organisatie te kunnen richten. Ik werd coach bij het outplacementbureau Metacentrum en begeleidde managers van een Rijksinstituut, de Zonnehuizen en Yacht. Na een paar jaar verschoof het accent naar interim-management, organisatieadvies en fusiebegeleiding. Ik vervulde opdrachten in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de gezondheidszorg. Sinds 2000 werk ik vooral in het vrijeschoolonderwijs. Sinds 2020 beperk ik me tot teambegeleiding en het geven van cursussen. Ik werk inmiddels ruim dertig jaar met de grondsteenspreuk, en weet hoe je door middel van de daarin opgenomen oefeningen aan een innerlijke tempel kunt bouwen. Vanuit die tempel kun je initiatieven in je organisatie, of in de samenleving ontplooien.

Over de cursus 

In vier dagdelen werken we aan de volgende thema’s:

  1. Geest-herinneren: Zoeken naar de essentie                                              
  2. Geest-bezinnen: Onderzoeken van warme gevoelens en vurige emoties
  3. Geest-schouwen: Omgaan met (toekomst-)beelden
  4. Ontplooien van initiatieven in de dagelijkse praktijk

De voorbereidende oefenstof voor dagdeel 1 tot en met 3 vind je onder de linkjes. In dagdeel 4 leer je hoe je een innerlijke tempel kunt opbouwen.

Elk dagdeel van drie uur bevat een inleiding, een kunstzinnige oefening en gesprek. Tussen de dagdelen zitten steeds twee weken. Je vergroot de impact van deze cursus als je regelmatig oefent. Het tijdbeslag van deze oefeningen is beperkt.

Cursusdata: zondag 23 januari, 6 februari, 20 februari en 6 maart, steeds van 14.00 – 17.00 uur

Kosten: € 25,- voor de hele cursus, inclusief koffie, thee en materiaal. Op de eerste cursusdag contant betalen.

Groepsgrootte: maximaal 8 deelnemers

Locatie: Schrijnwerkerlaan 19, 3828 XB Hoogland

Aanmelding: via een mail met je naam en telefoonnummer aan: peripatos@kpnmail.nl. Je eventuele vragen beantwoord ik graag.