Cursus Metamorfosen van het zielenleven

Oefenen met de grondsteenspreuk, onder leiding van ir Annemarie Sijens

Wij moderne westerlingen zijn goed thuis in de dagelijkse, concrete werkelijkheid. Onze natuurwetenschap staat op een hoog peil en ons technisch vernuft ontwikkelt zich nog dagelijks. Vanuit die verworven nuchterheid kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat mensen ooit met goden wandelden. Tegelijkertijd vertellen mythen ons dat dit lang geleden wel degelijk het geval was. We kunnen dit natuurlijk afdoen als magisch denken of als kinderlijke fantasie, maar we kunnen er ook uit afleiden dat onze manier van waarnemen en denken zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft. Datzelfde geldt voor ons voelen en handelen. Parallel daaraan werden veel van de traditionele verbindingen met de goden, de medemens en de Aarde verbroken. Zonder zulke zinvolle verbintenissen staat ieder van ons als individu alleen. Tegenover een harde wereld vol dingen. Arm en berooid van zin zoeken velen hun geluk in bezit, in genot of in een vlucht vooruit. De effecten van ons gedrag op flora, fauna en medemens zijn desastreus. Gaan we zo door, dan vernietigen we de grondslagen van ons bestaan. 

Dit sombere perspectief verandert direct als we ons huidige, op de dode materie gerichte denken doelbewust tot leven wekken. Medeleven en wilskracht openen het graf van ons denken en brengen daarin de geest tot opstanding. De drie oefeningen uit de grondsteenspreuk van Rudolf Steiner vormen hier een solide hulpmiddel bij. Voer je ze regelmatig uit, dan verbind je je doelbewust opnieuw met de geestelijke wereld, met de medemens en met de Aarde. Zo ontwikkel je waarachtigheid, inzicht en initiatiefkracht. Het hier en nu blijkt dan een keerpunt in de tijd.

Programma

De cursus beslaat vier dagdelen. Elk dagdeel biedt twee of drie korte inleidingen en veel ruimte voor uitwisseling en gesprek. Dagdeel 1 tot en met 3 bevatten een kunstzinnige oefening op basis van een geleide meditatie. De voorbereidende oefenstof voor dagdeel 1 tot en met 4 vind je hier

Dagdeel 1         Geest-herinneren

  • Ontwikkeling van de herinnering in onze jeugd en in de mensheid
  • Zoeken naar de essentie van handelingen en levensloop

Dagdeel 2         Geest-bezinnen

  • Ontwikkeling van het harte-oordeel in de afgelopen cultuurperioden
  • Het verzorgen van je innerlijk vuur

Dagdeel 3         Geest-schouwen

  • Wil en gevoel in het denken brengen
  • Omgaan met en vormen van toekomstbeelden

Dagdeel 4         In het keerpunt der tijden

  • Westerse meditatie en haar effect
  • Van geest-schouwen naar geest-scheppen

Over de cursusleider

Annemarie Sijens is opgeleid tot bouwkundig ingenieur en heeft zo’n twintig jaar ervaring met het technisch-wetenschappelijke werkveld. Daarna werkte zij zo’n twintig jaar als (interim)directeur, toezichthouder en organisatieadviseur in het vrijeschoolonderwijs. In haar vrijetijd verdiept ze zich in de natuur, filosofie en cultuurgeschiedenis. Sinds 2003 geeft ze lezingen, cursussen en workshops.

Cursusdata en praktische gegevens

Datazondag 25 september, 9 oktober, 23 oktober en 6 november, steeds van 14.00 – 17.00 uur.
Kosten€ 30,- voor de hele cursus, inclusief koffie, thee en materiaal. Op de eerste cursusdag contant betalen.
Groepsgroottemaximaal 9 deelnemers
LocatieSchrijnwerkerlaan 19, 3828 XB Hoogland

Aanmelding: via een mail met je naam en telefoonnummer aan: peripatos@kpnmail.nl. Je eventuele vragen beantwoord ik graag.