Cursus Metamorfosen van het zielenleven

Lang geleden onderzochten alchemisten processen die een verwantschap hadden met de krachten van de ziel. Het oplossen, verbranden en uitkristalliseren van stoffen gaf hen inzicht in de werking van hun denken, voelen en willen. Tot in onze spreektaal vinden we nog iets van dit gedachtengoed terug. Een uitgekristalliseerde gedachte bijvoorbeeld, verwijst naar het resultaat van wat een alchemist een zoutvormingsproces noemde. Zag hij in zijn retort hoe een oplossing geleidelijk uitkristalliseerde, dan leerde dit hem iets over het vormen van heldere gedachten. Door zijn denken, voelen en willen stap voor stap te ontwikkelen, streefde de alchemist ernaar de Steen der wijzen te vinden.

Gekleurde houtsnede, Basilius Valentinus, Benedictijner kanunnik en alchemist, 1613

De hedendaagse ‘alchemistische’ oefenweg vraagt geen laboratorium met retorten. De drie oefeningen uit de grondsteenspreuk van Rudolf Steiner hebben een vergelijkbaar effect. Voer je ze regelmatig uit, dan metamorfoseert je handelen, voelen en denken. Het resultaat is authenticiteit, enthousiasme, een levendiger denken en een vrijere wilsontplooiing. In vier dagdelen werken we hieraan.

Dagdeel 1         Geest-herinneren: Zoeken van de essentie                                         

Dagdeel 2         Geest-bezinnen: Onderzoeken van vurige emoties

Dagdeel 3         Geest-schouwen: Omgaan met imaginaties

Dagdeel 4         Ontplooien van initiatieven in de dagelijkse praktijk

Meer informatie over de oefeningen vind je onder deze link.

Elk dagdeel bevat een inleiding, oefening en gesprek. Tussen de dagdelen zitten steeds enkele weken

Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers

Kosten: € 60, inclusief koffie, thee en materiaal voor de hele cursus

Locatie: Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13 in Zutphen

Data: zondagmiddag 5 en 19 september, 3 en 17 oktober, steeds van 14.00 – 17.00 uur.

Aanmelding: via een mail met je naam en telefoonnummer aan: peripatos@kpnmail.nl.