Cursus De reis van de held 

Het nemen van initiatieven in de dagelijkse praktijk, onder leiding van Annemarie Sijens

Een samenleving ontwikkelt zich dankzij de initiatieven van haar leden. Zo gauw je echter een belangrijk initiatief gaat ontplooien, zal diezelfde samenleving zich tegen je plannen verzetten. Je krijgt te maken met weerstand en met tegenslag. Met hulp en met achterbaksheid. Het doel van een belangrijk initiatief ligt niet in persoonlijk succes of persoonlijk gewin, maar in de ontwikkeling van de organisatie of samenleving waartoe je behoort. Bij het nemen van een initiatief kun je niet op routine draaien. Een initiatief vraagt moed, inzicht en fantasie. Doorzettingsvermogen en de bereidheid tot zelfopoffering. Dat maakt elke initiatiefnemer tot een held. 

Mythische helden doen een poging groot onheil af te wenden, en de situatie van hun samenleving ten goede te keren. We komen deze helden tegen in mythen, sprookjes en in de grote literatuur. Vaak maakt de held een grote reis en wordt zij onderweg op de proef gesteld. Hij moet uitdagende opdrachten vervullen en bereikt zijn succes pas na grote inspanning. Moderne voorbeelden van zulke mythische helden zijn de halfling Frodo, Harry Potter, Neo uit the Matrix en Mulan uit de gelijknamige Disneyfilm. 

Tegelijkertijd leggen ook wij doodgewone mensen deze reis meermaals in ons leven af. Idealiter leren we veel van deze ‘expedities’. We ontwikkelen onszelf en laten onze omgeving daar de vruchten van plukken. Het basispatroon van deze reis, leer je in deze cursus aan de hand van praktijkervaring kennen.

Over de cursusleider

Dankzij een jeugd in de bossen van Zeist, een goede biologieleraar en een propedeuse biologie ontwikkelde ik mijn waarneming van de groei en ontwikkeling van planten. Dankzij een opleiding tot architect scherpte ik mijn denken. Het waren twee heel verschillende scholingswegen die ik gaandeweg met elkaar ging verbinden. Dit leidde tot inzichten die in mijn dagelijkse handelen, mijn sociale leven en bij de ontwikkeling van organisaties bruikbaar bleken.

Rond mijn veertigste verliet ik de techniek om me voortaan op de ontwikkeling van mens en organisatie te kunnen richten. Ik werd coach bij Outplacementbureau Metacentrum en begeleidde managers van een Rijksinstituut, de Zonnehuizen en Yacht. Na een paar jaar verschoof het accent naar interim-management, organisatieadvies en fusiebegeleiding. Ik vervulde opdrachten in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de gezondheidszorg. Sinds 2000 werk ik vooral in het vrijeschoolonderwijs. Tegenwoordig beperk ik me tot teambegeleiding en het geven van cursussen. 

Ik werk inmiddels ruim 30 jaar met de grondsteenspreuk en weet hoe je met behulp van de oefeningen in deze spreuk een innerlijke tempel kunt opbouwen.

Over de cursus 

Deze cursus is het vervolg op de cursus ‘Metamorfosen van het zielenleven’. Hij is bestemd voor diegenen die daadwerkelijk initiatieven willen ontplooien. De ervaringen met het realiseren van deze (bescheiden) initiatieven breng je in de cursus in. 

In vier dagdelen werken we aan de volgende thema’s:

  1. Omgang met weerstand. De benodigde hulp. De relatie met geest-herinneren. 
  2. De beproeving doorstaan en het vieren van successen. De relatie met geest-schouwen.     
  3. Omgang met tegenslag en verraad. De relatie met geest-bezinnen.
  4. Focus op het doel dat je vol enthousiasme, doelbewust wilt realiseren.                 

Elk dagdeel van drie uur bevat een inleiding, een kunstzinnige oefening en gesprek. Tussen de dagdelen zit steeds twee weken. Je vergroot de impact van deze cursus als je regelmatig oefent. Het tijdbeslag van deze oefeningen is beperkt.

Cursusdata: zondagmiddag 15 mei, 29 mei, 12 juni en 26 juni, steeds van 14.00 – 17.00 uur

Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers

Locatie: Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13, 7201 LJ Zutphen

Kosten: € 60,- voor de hele cursus, incl. koffie thee en materiaal. Graag op de eerste cursusdag voldoen

Aanmelding: via een mail met je naam en telefoonnummer aan: peripatos@kpnmail.nl. Mocht je niet aan de cursus Metamorfosen van het zielenleven hebben deelgenomen, dan neem ik na aanmelding telefonisch contact met je op. Meer informatie bij Annemarie Sijens, telefoon 06 – 29 55 71