Cursus De reis van de held 

Het nemen van initiatieven in de dagelijkse praktijk, onder leiding van ir Annemarie Sijens

Een samenleving ontwikkelt zich dankzij de initiatieven van haar leden. Zo gauw je echter een belangrijk initiatief gaat ontplooien, zal diezelfde samenleving zich tegen je plannen verzetten. Je krijgt te maken met weerstand en met tegenslag. Met hulp en met achterbaksheid. Het doel van een belangrijk initiatief ligt niet in persoonlijk succes of persoonlijk gewin, maar in de ontwikkeling van de organisatie of samenleving waartoe je behoort. Bij het nemen van een initiatief kun je niet op routine draaien. Een initiatief vraagt moed, inzicht en fantasie. Doorzettingsvermogen en de bereidheid tot zelfopoffering. Dat maakt elke initiatiefnemer tot een held. 

Mythische helden doen een poging groot onheil af te wenden, en de situatie van hun samenleving ten goede te keren. We komen deze helden tegen in mythen, sprookjes en in de grote literatuur. Vaak maakt de held een grote reis en wordt zij onderweg op de proef gesteld. Hij moet uitdagende opdrachten vervullen en bereikt zijn succes pas na grote inspanning. Moderne voorbeelden van zulke mythische helden zijn de halfling Frodo, Harry Potter, Neo uit the Matrix en Mulan uit de gelijknamige Disneyfilm. 

Tegelijkertijd leggen ook wij doodgewone mensen deze reis meermaals in ons leven af. Idealiter leren we veel van deze ‘expedities’. We ontwikkelen onszelf en laten onze omgeving daar de vruchten van plukken. Het basispatroon van deze reis, leer je in deze cursus aan de hand van praktijkervaring kennen.

Programma 

Deze cursus is het vervolg op de cursus ‘Metamorfosen van het zielenleven’. Hij is bestemd voor diegenen die daadwerkelijk initiatieven willen ontplooien. De ervaringen met het realiseren van deze (bescheiden) initiatieven breng je in de cursus in. 

De cursus beslaat vier dagdelen. Elk dagdeel biedt een paar korte inleidingen en veel ruimte voor uitwisseling en gesprek. Dagdeel 1 tot en met 3 bevatten een kunstzinnige oefening. We werken aan de volgende thema’s:

Dagdeel 1         Weerstand en hulp      

 • Omgaan met innerlijke en uiterlijke weerstand
 • Hulp herkennen en een spelelement introduceren
 • Geest-herinneren, gericht op waarden en op lot

Dagdeel 2         Omgaan met verleiding

 • Tijdelijk op een voetstuk staan
 • De nuchtere realiteit omhelzen
 • De noodzaak van geest-bezinnen

Dagdeel 3         Omgaan met verschrikking

 • Tegenslag en verraad incasseren
 • Balans zoeken tussen gevoel en wil
 • Het belang van geest-schouwen

Dagdeel 4         Helend handelen

 • Het verleden integreren in de toekomst
 • Van geest-schouwen naar geest-scheppen

Over de cursusleider

Annemarie Sijens is opgeleid tot bouwkundig ingenieur en heeft zo’n twintig jaar ervaring met het technisch-wetenschappelijke werkveld. Daarna werkte zij zo’n twintig jaar als (interim)directeur, toezichthouder en organisatieadviseur in het vrijeschoolonderwijs. In haar vrijetijd verdiept ze zich in de natuur, filosofie en cultuurgeschiedenis. Sinds 2003 geeft ze lezingen, cursussen en workshops

Cursusdata en praktische gegevens

Datazondagmiddag 15 januari, 29 januari, 12 februari en 26 februari 2023, steeds van 14.00 – 17.00 uur
Groepsgrootte8 – 12 deelnemers
Locatielocatie Amersfoort volgt
Kosten€ 30,- voor de hele cursus, incl. koffie thee en materiaal. Graag op de eerste cursusdag contant en gepast voldoen

Aanmelding: via een mail met je naam en telefoonnummer aan: peripatos@kpnmail.nl. Mocht je niet aan de cursus Metamorfosen van het zielenleven hebben deelgenomen, dan neem ik na aanmelding telefonisch contact met je op.